Cổ phiếu NVL rớt 86%, con gái Chủ tịch HĐQT Novaland đăng ký gom hàng

Bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái của ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland đăng ký mua 3.450.000 cổ phiếu NVL của Novaland từ 2/6 - 30/6.

 

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland.
Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland.

Hiện nay, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh đang giữ 21.638.349 cổ phiếu NVL, tương đương 1,11% vốn điều lệ của Novaland. Để thực hiện giao dịch mua cổ phiếu trên, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh sẽ chi khoảng 45 tỷ đồng. Nếu giao dịch thành công, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh sẽ sở hữu 25.088.349 cổ phiếu NVL, tỷ lệ 1,278%.

Trước đó, từ ngày 10/2 - 10/3, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh đã mua vào 19.352.499 cổ phiếu NVL trong tổng số 44.500.000 cổ phiếu đã đăng ký. Giao dịch trên đã nâng số lượng cổ phiếu NVL sở hữu của bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh từ 2.285.900 đơn vị lên 21.638.349 đơn vị.

Được biết, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland đang sở hữu 96.765.729 cổ phiếu NVL, tỷ lệ 4,962%. Bên cạnh đó, bà Cao Thị Ngọc Sương (mẹ của bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh) đang sở hữu 50.750.709 cổ phiếu NVL, tỷ lệ 2,6%; ông Bùi Cao Nhật Quân (anh của bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh) đang giữ 78.242.008 cổ phiếu NVL, tỷ lệ 4,012%.

Ngoài ra, CTCP Diamond Properties và CTCP NovaGroup liên quan đến gia đình ông Bùi Thành Nhơn đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu NVL. Cụ thể, Diamond Properties sở hữu 202.009.457 cổ phiếu, tỷ lệ 10,359% và NovaGroup sở hữu 555.117.331 cổ phiếu NVL, tỷ lệ 28,466%. Như vậy, ông Bùi Thành Nhơn và những người có liên quan đang sở hữu 1.004.523.583 cổ phiếu NVL, tỷ lệ 51,509%.

Ông Bùi Thành Nhơn và những người có liên quan đang sở hữu 1.004.523.583 cổ phiếu NVL, tỷ lệ 51,509%.
Ông Bùi Thành Nhơn và những người có liên quan đang sở hữu 1.004.523.583 cổ phiếu NVL, tỷ lệ 51,509%.

Đóng cửa ngày 29/5, cổ phiếu NVL đạt 12.950 đồng/cổ phiếu, giảm 86,3% so với đỉnh 94.430 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào 1/7/2021. Điều này đồng nghĩa vốn hóa của Novaland đã bốc hơi 158.672 tỷ đồng và chỉ còn 25.413 tỷ đồng.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống