Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế bị phạt 250 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế số tiền 250 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế bị phạt 250 triệu đồng
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế bị phạt 250 triệu đồng

Theo đó, UBCKNN cho biết quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế với lý do cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ, cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng TPDN riêng lẻ khi chưa được UBCKNN cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong tổng số tiền 250 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn. Cụ thể, trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022, nội dung hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu.

Công ty chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát, đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong còn bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Công ty cho các khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản.

Theo báo cáo từ UBCKNN, tính từ cuối tuần trước đến nay đã có tổng cộng 4 quyết định xử phạt với các công ty chứng khoán. Trong đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình bị phạt tổng cộng 710 triệu đồng vì vi phạm liên quan tới các lô trái phiếu bị hủy của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS bị phạt 185 triệu đồng vì nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề, cho vay margin quá sức mua.

Xem thêm: Hậu vụ Tân Hoàng Minh, đại gia nhanh tay mua trái phiếu trước 'lệnh' của Bộ Tài chính

Minh Anh

Theo VietnamFinance