Công ty con của HAGL lãi đột biến hơn 540 tỷ, vẫn nặng khoản nợ hơn 4.300 tỷ

Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai – công ty con của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố kết quả kinh doanh ghi nhận mức lãi hơn 540 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023.

Sau nhiều năm ghi nhận lỗ, công ty con của HAGL lãi đột biến 540 tỷ nửa đầu năm.
Sau nhiều năm ghi nhận lỗ, công ty con của HAGL lãi đột biến 540 tỷ nửa đầu năm.

Được biết trước đó, liên tục trong vài năm, công ty luôn ghi nhận lỗ. Trong năm 2021 và 2022, công ty lỗ lần lượt 0,5 tỷ đồng và 135 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, công ty ghi nhận lỗ gần 39 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay của Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã tăng thêm gần 579 tỷ đồng. Trong đó, hệ số tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) ghi nhận cải thiện từ -8,7% lên 59,4%.

Tính đến cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của Hưng Thắng Lợi Gia Lai đạt 910 tỷ đồng, tăng 123% so với đầu năm (408 tỷ đồng). Tổng nợ phải trả của công ty khoảng 4.368 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, tương ứng với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,8 lần. Tính đến cuối tháng 6/2023, công ty không còn dư nợ trái phiếu trong khi đầu năm dư nợ gần 200 tỷ đồng.

Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập vào tháng 10/2016, ngành nghề kinh doanh chính là trồng trọt. Hiện tại, người đại diện pháp luật là bà Võ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1977). Bà Hạnh cũng đồng thời là Giám đốc công ty.

Tính đến cuối tháng 6/2023, HAGL nắm giữ 98% vốn điều lệ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai với giá trị đầu tư gốc là hơn 2.489 tỷ đồng nhưng phải trích lập dự phòng 650 tỷ đồng.

Liên quan đến HAGL, mới đây, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện báo cáo Kiểm toán bán niên năm 2023 của công ty với nhiều vấn đề đáng lưu ý.

Trong đó, kiểm toán nhấn mạnh tại thời điểm 30/6/2023, HAGL đang có khoản lỗ luỹ kế 2.959,5 tỷ đồng, đồng thời, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.004 tỷ đồng.

Theo kiểm toán viên, các điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

HAGL cho biết, tại ngày lập BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét, tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. HAGL đang trong quá trình đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn; đồng thời, hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023. Theo đó, tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance