Đà Nẵng: Ban hành kế hoạch đền bù giải tỏa 249 dự án trong năm 2021

Ngày 21/2, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh vừa ký Quyết định số 476/QĐ-UBND ban hành kế hoạch đền bù giải tỏa 249 dự án trên địa bàn TP năm 2021

Theo kế hoạch được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký ban hành theo Quyết định số 476/QĐ-UBND (ngày 8/2/2021), trong năm 2021, TP Đà Nẵng sẽ tiến hành đền bù giải tỏa (ĐBGT) 249 dự án, được chia làm 3 nhóm.

Đà Nẵng: Ban hành kế hoạch đền bù giải tỏa 249 dự án trong năm 2021 - Ảnh 1

Trung tuần tháng 1/2021, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tìm biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng đang làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP.

Một là nhóm I/2018 gồm 17 dự án là nhóm các dự án, công trình đã cam kết hoàn thành ĐBGT năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, thống nhất tiến độ gia hạn hoàn thành công tác ĐBGT đến ngày 30/4/2021.

Hai là nhóm I/2021 gồm 116 dự án là nhóm các dự án, công trình thuộc danh mục trọng điểm, động lực hoặc các dự án yêu cầu hoàn thành công tác ĐBGT trong năm 2021.

Ba là nhóm II/2021 gồm 116 dự án là nhóm các dự án, công trình triển khai phân kỳ đền bù theo tiến độ thi công trong năm 2021 và năm 2022.

Quyết định số 476/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu chi tiết kế hoạch triển khai các dự án theo từng địa bàn, từng nhóm cụ thể. Đồng thời đề nghị Thường trực các quận, huyện ủy bám sát, chỉ đạo UBND các quận, huyện và cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trên địa bàn quận, huyện, nhất là các dự án thuộc nhóm I/2018 và nhóm I/2021 hoàn thành đúng tiến độ GPMB đã cam kết.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị HĐND các quận, huyện đôn đốc, giám sát và hỗ trợ công tác GPMB, chỉ đạo HĐND các phường, xã tăng cường phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận, huyện, UBND phường, xã và các cơ quan đoàn thể địa phương vận động nhân dân chấp hành chính sách ĐBGT của TP; ghi nhận ý kiến của nhân dân phản ảnh đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và yêu cầu UBND quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm giải trình trước HĐND quận, huyện, phường, xã để kết quả công tác GPMB tại địa phương.

UBND các quận, huyện (Chủ tịch Hội đồng Bồi thường) được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận, huyện lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện về ĐBGT hàng tuần, hàng thàng cho từng dự án gửi đến các Chủ đầu tư, BQL điều hành dự án để phối hợp thực hiện và phân công cán bộ theo dõi dự án bám sát công việc, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ.

Triển khai kế hoạch về ĐBGT đến các đơn vị, địa phương liên quan, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, yêu cầu các đơn vị tập trung tốt nhất cho công tác GPMB để triển khai các dự án trên địa bàn đúng tiến độ. Kiểm tra, xếp loại thi đua hàng tháng đối với các đơn vị và cá nhân liên quan đến công tác GPMB trên địa bàn.

Đồng thời Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao các Chủ đầu tư, các đơn vị điều hành dự án căn cứ kế hoạch chi tiết do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận, huyện lập, cử cán bộ phối hợp chặt chẽ trong công tác hoàn chỉnh các thủ tục về ĐBGT, tiếp dân, vận động bàn giao mặt bằng và hỗ trợ thi công cho từng dự án cụ thể.

Các sở, ngành và các đơn vị liên quan khác được yêu cầu tập trung ưu tiên giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB, rút gọn trình tự thủ tục để hỗ trợ trong việc giải quyết các công việc và vướng mắc liên quan đến công tác ĐBGT. Sở TN-MT được giao tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình ĐBGT các dự án trên địa bàn TP tại cuộc họp giao ban các công trình trọng điểm động lực và công tác ĐBGT trên địa bàn TP.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam