Đà Nẵng: Xác định địa điểm thay thế 3 khu chung cư xuống cấp, hết niên hạn sử dụng

Ngày 1/12, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất địa điểm xây dựng các chung cư thay thế 3 khu chung cư là Thuận Phước, Hòa Minh và Lâm đặc sản Hòa Cường. Hiện, các chung cư này đã xuống cấp và chỉ được phép sử dụng đến hết năm 2021.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, hiện trên địa bàn TP có 3 khu chung cư xuống cấp là Thuận Phước, Hòa Minh và Lâm đặc sản Hòa Cường. Đây là các công trình có quy mô 3 tầng với tổng cộng 648 căn hộ, được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2001 – 2002, niên hạn sử dụng theo quy định pháp luật về xây dựng là 20 – 50 năm.

Chung cư Thuận Phước đã xuống cấp và chỉ còn thời hạn sử dụng đến hết năm 2021.  
Chung cư Thuận Phước đã xuống cấp và chỉ còn thời hạn sử dụng đến hết năm 2021.  

Sau các lần cải tạo, sửa chữa, tháng 10/2017, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn 8123/UBND-SXD cho phép tiếp tục khai thác sử dụng 3 khu chung cư này đến hết năm 2021 (hết niên hạn sử dụng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng); sau năm 2021 tổ chức kiểm định chất lượng công trình, đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật về nhà ở.

Về công tác kiểm định chất lượng công trình, tháng 4/2021, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 1140/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán chi phí kiểm định xây dựng đối với 3 khu chung cư nêu trên. Hiện nay Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà ở Đà Nẵng đang tổ chức thực hiện, dự kiến hoàn thành việc kiểm định trong năm 2021.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất địa điểm xây dựng chung cư thay thế chung cư Hòa Minh tại khu đất chung cư Hòa Minh hiện nay. Hiện Sở Xây dựng Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát phương án quy hoạch chung cư Hòa Minh, đề xuất phương án đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Thông báo 591/TB-VP ngày 18/10/2021.

Đối với hai khu chung cư Thuận Phước và Lâm đặc sản Hòa Cường, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất địa điểm xây dựng chung cư thay thế tại khu đất số 10 Trịnh Công Sơn. Hiện nay Sở Xây dựng Đà Nẵng đang phối hợp với BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng rà soát quy hoạch dự án, đề xuất phương án đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng cho biết, hiện TP Đà Nẵng đang thực hiện giải tỏa, di dời 25 khu tập thể xuống cấp (trong đó có 8 khu tập thể cấp D, 16 khu tập thể cấp C và 1 khu tập thể cấp B) với 172 hộ dân. Đến nay đã di dời 61 hộ dân (40 hộ cấp D; 21 hộ cấp C); còn lại 111 hộ chưa di dời. Trong đó đã di dời hoàn thành, giải tỏa 6/8 khu tập thể cấp D (K30 Bạch Đằng, K340 Phan Châu Trinh, 87 Lê Lai, 52 Trần Quốc Toản, 10 Trần Bình Trọng và 80 Hùng Vương).

Trong thời gian tới, TP Đà Nẵng tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt việc di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo Công văn 6973/UBND-SXD ngày 14/10/2021 của UBND TP Đà Nẵng, đặc biệt là các khu tập thể xuống cấp với cấp độ D. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất lập phương án khai thác, sử dụng có hiệu quả đối với các khu đất sau khi hoàn thành việc di dời, giải tỏa để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam