Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh xét duyệt hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội

Đà Nẵng sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, giao dịch, xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách sai mục đích

Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh xét duyệt hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội - Ảnh 1

Theo UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh về công tác xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Chính vì vậy, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo chấn chỉnh công tác xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

UBND TP đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động giao dịch nhà ở, kinh doanh dịch vụ bất động sản và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ; UBND các phường, xã tăng cường trách nhiệm trong công tác xác nhận hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội của các cá nhân thường trú, tạm trú trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải tăng cường trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ, Thông tư 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Xây dựng; kiên quyết trả hồ sơ đối với trường hợp không đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, thành phần hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội theo quy định.

Trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản không đúng quy định, đề nghị chuyển thông tin đến UBND các quận, huyện để xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định. Trường hợp phát hiện các hành vi lừa đảo, làm giả con dấu, chữ ký, tài liệu và các hành vi có dấu hiệu vi phạm hành sự, đề nghị chuyển thông tin đến cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư phải công bố công khai thông tin dự án, tiến độ dự án, số lượng căn hộ, diện tích căn hộ, giá bán, cho thuê từng căn hộ, đối tượng, điều kiện được thuê, mua, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt, thành phần, biểu mẫu hồ sơ, địa chỉ, thời gian bắt đầu và kết thúc nộp hồ sơ đăng ký, số điện thoại liên hệ, quy định về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội… tại trang thông tin điện tử của chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư, trụ sở của chủ đầu tư, địa điểm tiếp nhận hồ sơ để cá nhân có nhu cầu được tiếp cận thông tin.

Chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà ở xã hội của các đối tượng thuê, mua nhà ở xã hội tại dự án. Nếu phát hiện vi phạm, đề nghị chuyển thông tin đến UBND các quận, huyện để xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Cá nhân có nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội phải tìm hiểu đầy đủ thông tin các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê, mua theo thông báo của Sở Xây dựng được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng và được gửi đến các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, Cổng Thông tin điện tử TP, các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trước khi nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Liên hệ trực tiếp chủ đầu tư dự án để được hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Thực hiện kê khai thông tin trung thực, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội.

Trường hợp phát hiện hành vi kê khai không đúng sự thật, không đúng quy định sẽ xem xét hủy kết quả xét duyệt, hủy hợp đồng và thu hồi nhà ở xã hội. Trường hợp phát hiện các hành vi làm giả con dấu, chữ ký, tài liệu và các hành vi có dấu hiệu vi phạm hành sự, sẽ chuyển cơ quan Công an xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Khi được giải quyết thuê, mua nhà ở xã hội, phải chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Trường hợp phát hiện vi phạm, sẽ xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Tính đến tháng 5/2023, TP. Đà Nẵng đã hoàn thành 15.213 căn hộ chung cư và 1.146 phòng ký túc xá sinh viên.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách đã đầu tư hoàn thành 39 dự án chung cư với 10.579 căn hộ và 2 dự án ký túc xá sinh viên tập trung với 1.146 phòng, với tổng vốn đầu tư lũy kế đến nay hơn 3.500 tỷ đồng.

Thế Sơn

Theo Chất lượng và Cuộc sống