Đắk Lắc tìm mọi cách đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Ngày 11/5, UBND tỉnh tổ chức họp về tình hình triển khai Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Ngày 11/5, UBND tỉnh tổ chức họp về tình hình triển khai Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

UBND tỉnh Đắk Lắc đang lên phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Cụ thể, trong giai đoạn 1, dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 117,5 km, điểm đầu tại vị trí giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1, khu vực cảng Nam Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, điểm cuối tại vị trí giao cắt đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng.

Đắk Lắc tìm mọi cách đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột - Ảnh 1

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó, Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 2 do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản và Dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản.

Trong đó, Dự án thành phần 3, đến nay đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Dự án, lựa chọn nhà thầu; các đơn vị đã khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật; các sở, ngành đã phối hợp với địa phương và đơn vị liên quan rà soát vị trí, diện tích có ảnh hưởng đến rừng để hoàn thành các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định; tỉnh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện và đến nay đã hoàn thành bàn giao cọc mặt bằng toàn tuyến đáp ứng theo tiến độ của Chính phủ đề ra.

Về công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương có Dự án thành phần 3 đi qua đã hoàn thành công tác đo đạc, trích lục; về công tác kiểm đếm huyện Ea Kar đạt 97%, huyện Krông Pắc đạt 80%, huyện Cư Kuin đạt 100% kế hoạch. Về tình hình bố trí vốn, đến nay UBND tỉnh đã bố trị vốn cho Dự án thành phần 3, với kinh phí trên 1.359 tỷ đồng.

Đắk Lắc tìm mọi cách đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột - Ảnh 2

Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý Dự án 6 làm chủ đầu tư, qua địa bàn 3 huyện gồm: M’Drắk, Krông Bông và Ea Kar. Cuối tháng 4/2023 UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản về việc tiếp nhận và giao nhiệm vụ chủ đầu tư tổ chức thực hiện Tiểu Dự án giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2 cho các địa phương. Đến nay mới có huyện Ea Kar hoàn thành công tác đo đạc, trích lục, kiểm đếm, còn huyện M’Drắk và Krông Bông đang thực hiện công tác này, hiện hai địa phương đang gặp vướng mắc do bản đồ sử dụng đất đang quản lý có sự sai lệch so với thực tế.

Đối với các khu vực chỉ cần hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, tỉnh giao các địa phương có Dự án đi qua khẩn trương phê duyệt phương án hỗ trợ, đối với các khu vực cần áp giá đền bù, tỉnh giao Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN-MT) sớm tham mưu UBND tỉnh mức áp giá đền bù khi thu hồi đất để các địa phương có cơ sở thực hiện.

Về quy hoạch sử dụng đất, khoáng sản, điều chuyển 3 loại rừng, các địa phương cần thực hiện đồng bộ, cập nhật vào quy hoạch, báo cáo với Sở TNMT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/5/2023, hai Sở có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh để có văn bản trình Trung ương xem xét, phê duyệt.

Thảo Linh

Theo Chất lượng và cuộc sống