Danh Khôi: Quý IV, doanh thu không nổi 1 tỷ, lỗ ròng 60 tỷ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HoSE: NRC) đã có một quý IV/2022 đáng quên khi doanh thu lập kỷ lục thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và lỗ ròng 60 tỷ đồng.

Cụ thể, quý IV/2022, doanh thu thuần của NRC đạt 875 triệu đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm trước. Công ty “trắng” doanh thu dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản lẫn doanh thu từ hoạt động hợp tác đầu tư dự án; chỉ còn doanh thu dịch vụ môi giới và dịch vụ khác.

Do doanh thu “mỏng dính”, lợi nhuận gộp cũng chỉ đạt 826 triệu đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm trước.

“Đã nghèo lại còn mắc cái eo”, trong quý IV/2022, chi phí tài chính tăng 6,5 lần, đạt 28 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 66%, đạt 30 tỷ đồng. Kết quả là NRC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 57 tỷ đồng.

Cộng thêm khoản lỗ khác 6 tỷ đồng, NRC lỗ trước thuế 63,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 244 tỷ đồng; lỗ sau thuế 60 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 190 tỷ đồng. Đây là quý lỗ đầu tiên sau 5 quý liên tiếp có lãi của công ty.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của NRC đạt 194 tỷ đồng, giảm 56% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự sụt giảm nặng nề của mảng dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản (giảm 81%, đạt 49 tỷ đồng) lẫn mảng dịch vụ môi giới & dịch vụ khác (giảm 75%, đạt 27 tỷ đồng), đồng thời cho thấy sự vươn lên của mảng hoạt động hợp tác đầu tư dự án (tăng 86%, đạt 117 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp đạt 154 tỷ đồng, giảm 62% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 79,38%, giảm mạnh so với năm trước là 92,11%.

Doanh thu tài chính trong năm đạt 25 tỷ đồng, đến từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần, song điều này không có nhiều ý nghĩa khi chi phí tài chính tăng gấp 6 lần, đạt 64 tỷ đồng.

Với chi phí bán hàng 15 tỷ đồng, chi phí quản lý 68 tỷ đồng và khoản lỗ khác 8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2022 của NRC đã giảm 90,5% so với năm trước, chỉ đạt 24,7 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 6,3 tỷ đồng, giảm 96,7% so với năm trước.

Không chỉ kết quả kinh doanh kém, dòng tiền kinh doanh năm 2022 của NRC cũng rất xấu khi âm 186 tỷ đồng (năm trước âm 844 tỷ đồng), chủ yếu do tăng các khoản phải thu (248 tỷ đồng), chi trả lãi vay (58 tỷ đồng).

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của NRC đạt 2.368 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự gia tăng của các khoản phải thu, đạt 1.907 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Bên cạn đó là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn cũng tăng gấp đôi, đạt 191 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall).

Đáng kể là hàng tồn kho giảm 78%, chỉ còn 11 tỷ đồng và đặc biệt là tiền và tương đương tiền chỉ còn vỏn vẹn 1,3 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 của NRC đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 581 tỷ đồng, tăng 21%.

Vốn chủ sở hữu của NRC đạt 1.359 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 289 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance