TCH: Lãi quý III/2022 đạt 197 tỷ, tăng 26%, có 1.600 tỷ khách mua BĐS trả trước

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2022 với kết quả tích cực.

Cụ thể, quý III năm tài chính 2022, doanh thu thuần của TCH đạt 947 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận gộp đạt 267 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, hoạt động tài chính thặng dư khi doanh thu đạt 105 tỷ đồng (tăng 25%) trong khi chi phí đạt 66 tỷ đồng (tăng 50 lần).

Dù các loại chi phí có tăng trưởng khá: chi phí bán hàng đạt 38 tỷ đồng, tăng 4 lần, chi phí quản lý đạt 22 tỷ đồng, tăng 23%, song kết quý III, lợi nhuận trước thuế của TCH vẫn tăng trưởng 2,4%, đạt 249 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 197 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần của TCH đạt 1.541 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy vai trò lớn nhất của mảng bất động sản với doanh thu 896 tỷ đồng, chiếm 58%. Tiếp theo đó là mảng xây dựng (doanh thu 333 tỷ đồng, chiếm 21%, tăng 95%), rồi đến mảng bán ô tô đầu kéo và linh kiện thu hồi (doanh thu 238 tỷ đồng, chiếm 15%, giảm 52%).

Do doanh thu giảm, lợi nhuận gộp cũng giảm 27% so với năm trước, đạt 363 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 23,55%, giảm mạnh so với năm trước là 31,06%. Riêng biên lợi nhuận gộp của mảng bất động sản là 35,71%.

Doanh thu tài chính trong 9 tháng là điểm sáng của TCH khi đạt 322 tỷ đồng, tăng 44%, chủ yếu là lãi tiền gửi, cho vay.

Tuy nhiên, với việc chi phí tài chính đạt 78 tỷ đồng (tăng 5 lần), chi phí bán hàng đạt 49 tỷ đồng (tăng 14%), chi phí quản lý đạt 62 tỷ đồng, lại thêm khoản lỗ khác 7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của TCH đã bị kéo giảm 20%, chỉ đạt 488 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng, giảm 39% so với năm trước.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng qua của TCH âm 203 tỷ đồng (cùng kỳ âm 323 tỷ đồng), do tăng các khoản phải thu (375 tỷ đồng), tăng tồn kho (637 tỷ đồng), nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (235 tỷ đồng).

Tuy nhiên, với dòng tiền đầu tư dương 2.030 tỷ đồng, TCH đủ sức trang trải cho các hoạt động, vì vậy dòng tiền trả nợ gốc vay đã tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước (1.515 tỷ đồng), trong khi dòng tiền đi vay chỉ tăng gấp đôi (1.054 tỷ đồng). Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 200 tỷ đồng, giúp tiền và tương đương tiền cuối năm đạt 867 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.

Về tài sản của TCH, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản đạt 14.311 tỷ đồng, giảm 2,4% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự suy giảm của khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, giảm 21%, còn 6.301 tỷ đồng (đều là tiền gửi có kỳ hạn). Như vậy, cùng với lượng tiền và tương đương tiền nêu trên, TCH đang có 7.165 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Ngược với sự suy giảm của tiền gửi là sự gia tăng của các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 21%, lên 2.221 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng 17% lên 3.097 tỷ đồng; trong đó tồn kho bất động sản đạt 2.677 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án, gồm: dự án Hoang Huy Commerce – Tòa H1 1.576 tỷ đồng, tòa H2 300 tỷ đồng; dự án Hoàng Huy Sở Dầu 500 tỷ đồng; tòa N02 – dự án Golden Land Building 30 tỷ đồng; dự án cải tạo chung cư cũ HH1, HH2 Đồng Quốc Bình 37 tỷ đồng… TCH có 147 tỷ đồng là tồn kho thành phẩm bất động sản, tập trung tại dự án Golden Land Building và dự án Hoàng Huy Riverside.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 là 2.864 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Cơ cấu nợ có điểm nổi bật là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gấp đôi lên 1.641 tỷ đồng, chủ yếu là tiền ứng trước theo tiến độ của khách hàng mua bất động sản tại các dự án: Hoàng Huy Sở Dầu (1563 tỷ đồng), Hoang Huy Commerce (998 tỷ đồng)…

Trong khi đó, nợ vay giảm 56%, xuống còn 363 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của TCH đạt 11.446 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm, xuống 11.446 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phói đạt 477 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance