Đạt Phương (DPG) muốn mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu

Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) muốn mua lại trước hạn 1.000 trái phiếu mã DPGH2124001, tương đương 100 tỷ đồng. Thời gian dự kiến mua lại từ ngày 5/12 hoặc một ngày nào khác căn cứ vào tình hình thực tế.

Đạt Phương (DPG) muốn mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu
Đạt Phương (DPG) muốn mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản trong gói 300 tỷ đồng đã phát hành ngày 28/10/2021.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 28/10/2024. Lãi suất trái phiếu 10,5% cho năm đầu tiên. Kể từ năm thứ 2, lãi suất được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 1 năm của khách hàng cá nhân tại 4 ngân hàng quốc doanh cộng với biên độ 3,5%/năm. Trong mọi trường hợp, lãi suất không thấp hơn 10,5%/năm. Ngày phát hành 28/10/2021 với kỳ hạn 36 tháng, kỳ tính lãi 6 tháng/lần.

Tài sản bảo đảm cho 300 tỷ đồng trái phiếu trên là 19 triệu cổ phần DPG, tương ứng hơn 1.265 tỷ đồng.

Động thái của DPG diễn ra trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đang ồ ạt mua lại trước hạn trái phiếu. Trước DPG, nhiều doanh nghiệp địa ốc khác cũng công bố kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu như Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land, Công ty Cổ phần Gotec Land, Công ty Cổ phần TNHH Nam Land, Công ty Cổ phần Sunshine Homes...

Theo đó, Sunshine Homes thông báo mua lại trái phiếu trước hạn với quy mô 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành cuối năm 2020 chỉ còn hơn hai tháng nữa là đáo hạn. Doanh nghiệp này cho biết lý do là đơn vị bảo lãnh thanh toán bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, nên Sunshine Homes phải mua lại trái phiếu theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu căn cứ theo điều khoản phát hành.

Hay Hưng Thịnh Land muốn mua lại lô trái phiếu 400 tỷ đồng phát hành ngày 28/12/2021 với kỳ hạn 2 năm nhằm thanh toán các chi phí liên quan đến dự án khu Nha Trang...

Còn Gotec Land thông báo mua lại trước hạn 600 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 15/10/2021, kỳ hạn 4 năm nhằm đầu tư hai dự án Diamond Square và Diamond Central ở Đồng Nai.

Nam Land sẽ mua lại 900 tỷ đồng trái phiếu được phát hành vào ngày 13/7/2021 có kỳ hạn 3 năm. Việc mua lại được Nam Land thực hiện không muộn hơn ngày 30/6/2023.

Về DPG, xét tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.225 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Mảng xây dựng là nền tảng của doanh thu, tăng gấp đôi, đạt 1.304 tỷ đồng; mảng điện tăng 57%, đạt 449 tỷ đồng; trong khi đó mảng bất động sản giảm 20%, đạt 467 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 661 tỷ đồng, tăng 18%.

Trong 9 tháng, doanh thu tài chính tăng gấp đôi, đạt 28 tỷ đồng. Bởi vậy, dù các loại chi phí tăng đáng kể: tài chính (7%, 131 tỷ đồng), bán hàng (31%, 72 tỷ đồng), quản lý (53%, 60 tỷ đồng), Đạt Phương vẫn có lãi trước thuế 426 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Về dòng tiền, đáng nói là dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm 415 tỷ đồng (cùng kỳ dương 273 tỷ đồng) do: tăng tồn kho (188 tỷ đồng), tăng các khoản phai thu (114 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (553 tỷ đồng), chi trả lãi vay (135 tỷ đồng). Do đó, dòng tiền vay trả tăng mãnh liệt, đạt 1.230 tỷ đồng và 1.091 tỷ đồng, tăng 6,6 lần và 4,9 lần so với cùng kỳ. Dù vậy, dòng tiền thuần 9 tháng vẫn âm 314 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền giảm 30%, còn 731 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance