Đất Xanh (DXG) đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 giảm gần 27%, về mức 158 tỷ đồng

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự kiến tổ chức ngày 19/5) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), năm nay, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu, lợi nhuận đều giảm nhẹ so với kết quả thực hiện được năm 2022.

Cụ thể, năm 2023, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.500 tỷ đồng, giảm 0,21%, còn mục tiêu lợi nhuận ròng đạt 158 tỷ đồng, giảm 26,47%.

Ban lãnh đạo Đất Xanh nhận định, năm nay là năm khó khăn tiếp theo của ngành bất động sản, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty nhất trí cao trong việc tập trung vào hai mảng cốt lõi là phát triển dự án và dịch vụ bất động sản. Song song, HĐQT công ty sẽ tập trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, cơ hội đầu tư.

Đối với kế hoạch tìm kiếm, mua bán, sáp nhập dự án, Đất Xanh cho biết thế mạnh của công ty là năng lực tài chính, khả năng thu xếp và huy động vốn.

Công ty sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn.

Về kế hoạch đầu tư, phân phối các dự án, Đất Xanh xác định với định hướng phát triển trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2023, HĐQT công ty sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho công ty.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty cũng nhận định thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác điều này rất cần có sự chủ động nên HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối dự án với số lượng và quy mô không hạn chế.

Về kế hoạch chia cổ tức, năm 2023, công ty dự kiến chia cổ tức mức 20%.

Trước đó, trong báo cáo thường niên, Đất Xanh cho biết sẽ thực hiện M&A các dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng, có thể triển khai nhanh trong năm 2023 - 2024, tập trung tại khu vực có mức độ đô thị hóa cao.

Đồng thời, công ty cũng sẽ tìm kiếm quỹ đất quy mô từ 100 - 200 ha có pháp lý tốt để thực hiện dự án đại đô thị, sẵn sàng mở bán năm 2024 - 2025, song song với đẩy mạnh đầu tư vào khu công nghiệp nhằm đón đầu làn sóng FDI và chủ trương của Chính phủ, đồng thời, tạo thu nhập thường xuyên.  

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần quý này của Đất Xanh đạt 378 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước và thấp nhất kể từ quý II/2017. Hầu hết các mảng kinh doanh của Đất Xanh đều chịu sự sụt giảm nặng nề: doanh thu bán căn hộ giảm 72% còn 267 tỷ đồng; doanh thu môi giới giảm 88%, còn 82 tỷ đồng; doanh thu từ hợp đồng xây dựng giảm 62%, còn 28 tỷ đồng; duy chỉ có doanh thu dịch vụ quản lý, cho thuê và bất động sản đầu tư là tăng 61%, đạt 37 tỷ đồng.

Với doanh thu khiêm tốn, lợi nhuận gộp của công ty chỉ đạt 166 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, Đất Xanh cũng phải chịu khoản chi phí tài chính rất lớn, lên tới 151 tỷ đồng, tăng 38%, trong khi doanh thu tài chính 18 tỷ đồng, giảm 15%.

Kết quý, Đất Xanh lỗ trước thuế 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 536 tỷ đồng. Lỗ sau thuế 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 408 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ thứ 2 liên tiếp (quý IV/2022 lỗ sau thuế 406 tỷ đồng).

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Đất Xanh đạt 30.479 tỷ đồng, tăng 0,5% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt 615 tỷ đồng, giảm 33% và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (đầu tư tài chính ngắn hạn) cũng sụt giảm 22% còn 141 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 16.472 tỷ đồng, tăng 1,4% so với đầu năm. Điểm sáng là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 11%, lên 2.654 tỷ đồng; song nợ vay cũng tăng 3%, đạt 5.964 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm nêu trên đạt 14.007 tỷ đồng, giảm 78 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số D/E là 1,17 lần.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance