Đất Xanh Services muốn phát hành 121 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Servives, HoSE: DXS) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo phương án, Đất Xanh Services dự kiến sẽ phát hành thêm 121 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 26,7%. Nguồn vốn phát hành là từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán của Đất Xanh Services. Trong đó, từ thặng dư vốn cổ phần là 800 tỷ đồng, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 410 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Cổ đông hiện hữu được phân phối cổ phiếu theo tỷ lệ, quyền nhận cổ phiếu trên sẽ không được phép chuyển nhượng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 được diễn ra vào ngày 15/4, lãnh đạo Đất Xanh Services cho biết, việc phát hành để tăng vốn lần này xuất phát từ nhu cầu kinh doanh. Nguyên do là khi các công ty thành viên, đội kinh doanh đi tiếp cận chủ đầu tư để lấy dự án về phân phối thì một trong những tiêu chí thường được quan tâm là quy mô vốn và năng lực tài chính của đơn vị phân phối.

Năm 2023, DXS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 126 tỷ đồng, giảm lần lượt 8% và 62% so với kết quả thực hiện năm 2022. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của công ty từ khi thành lập đến nay và ghi nhận 5 năm đi lùi liên tiếp của công ty này.

Theo ban lãnh đạo DXS, trong năm 2023, công ty tiếp tục duy trì chiến lược đầy tham vọng nhưng tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc thận trọng và bền vững sau 3 năm đầy khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19 cũng như các biến động bất thường của nền kinh tế toàn cầu và chính sách tác động trực tiếp đến môi trường ngành. Qua đó, công ty tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tái cơ cấu hệ thống mạnh mẽ, duy trì mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ bất động sản; tăng cường đào tạo con người, duy trì và phát triển nhân sự nòng cốt.

Ngoài phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đất Xanh Services còn có kế hoạch phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP trong năm nay. Nếu thực hiện thành công các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Đất Xanh Services lên hơn 5.791 tỷ đồng.

DXS là công ty con của Đất Xanh Group (HoSE: DXG), được thành lập từ tháng 7/2011, hiện có vốn điều lệ 4.531 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất với thị phần hiện vào mức 33% thị trường.

Quý I/2023, doanh thu thuần của Đất Xanh Services ghi nhận đạt 329 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Sau khi các chi phí, Đất Xanh Services lỗ ròng 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 291 tỷ đồng. Đây là quý thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp này kinh doanh thua lỗ.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance