Đấu giá đất xong 'bỏ cọc' có thể phải trả 50% giá trị lô đất và bị cấm tham gia đấu giá 5 năm

Đó là đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tự ý hủy kết quả trúng đấu giá mà không có lý do chính đáng.

Đấu giá đất xong 'bỏ cọc' có thể phải trả 50% giá trị lô đất và bị cấm tham gia đấu giá 5 năm - Ảnh 1

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung thêm Điều 17a về Đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất tại Nghị định số 43 ngày 15/5/2014.

Đáng chú ý, Bộ đã có những đề xuất “mạnh tay” với các trường hợp trúng đấu giá nhưng tự ý hủy kết quả, không nộp tiền, không đưa đất vào sử dụng.

Về điều kiện, các tổ chức tham gia đấu giá cần kinh nghiệm thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất. Cụ thể, với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, tổ chức tham gia đấu giá cần có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư. Với dự án có quy mô từ 20 ha trở lên, số vốn này không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư.

Đồng thời, tổ chức tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước và có tài sản bảo đảm cho tổ chức đấu giá để đảm bảo năng lực tài chính. Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Trường hợp người tham gia đấu giá tự ý bỏ khoản tiền đặt trước và từ chối tham gia đấu giá thì sẽ phải bồi thường cho Nhà nước thêm một khoản tiền bằng giá trị tiền đặt trước. Sau khi người tham gia đấu giá nộp đủ tiền bồi thường cho Nhà nước thì sẽ được nhận lại tài sản thế chấp. Trường hợp người tham gia đấu giá không nộp tiền bồi thường sẽ bị khấu trừ vào tài sản thế chấp.

Trường hợp người tham gia đấu giá tự ý hủy kết quả trúng đấu giá không có lý do chính đáng, ngoài tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền tương đương 50% giá trị quyền sử dụng đất trúng đấu giá và các chi phí đấu giá vào tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Dự thảo nghị định cũng quy định trường hợp người tham gia đấu giá tự ý bỏ khoản tiền đặt trước và từ chối tham gia đấu giá thì trong thời gian 5 năm không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, người tham tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp: Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật; từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định; rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận; từ chối kết quả trúng đấu giá mà không có lý do chính đáng.

Bảo Châu

Theo Kinh doanh & Phát triển