Đầu tư 211 triệu USD xây dựng Khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Thái Bình của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore.

Thủ tướng chấp thuận chủ trương dự án kết cấu hạ tầng KCN VSIP Thái Bình hơn 211 triệu USD
Thủ tướng chấp thuận chủ trương dự án kết cấu hạ tầng KCN VSIP Thái Bình hơn 211 triệu USD

Dự án được triển khai ở xã An Tân, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với quy mô sử dụng đất là 333,4ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 4.932 tỷ đồng (tương đương 211 triệu USD), trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 739 tỷ đồng (tương đương 31,7 triệu USD).

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư phân kỳ đầu tư dự án đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 được phân bổ; phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình và quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore phải đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng cam kết để thực hiện dự án và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định khi thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp.

Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi tỉnh Thái Bình được cấp có thẩm quyền bổ sung chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2025 theo quy định của pháp luật; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định.

Minh Anh

Theo VietnamFinance