Đầu tư LDG: Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Khang muốn bán sạch cổ phiếu

Sau khi chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) bị bán giải chấp hơn 18 triệu cổ phiếu, tới lượt phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán ra toàn bộ 387.875 cổ phiếu LDG.

Cụ thể, với mục đích giảm tỷ lệ sở hữu do nhu cầu cá nhân, ông Nguyễn Minh Khang, phó chủ tịch HĐQT, đã đăng ký bán toàn bộ 387.875 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 0,15% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/5 đến ngày 23/6.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Minh Khang tham gia LDG từ năm 2017, được giới thiệu là người có 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng, bất động sản. Năm 2017, ông được bổ nhiệm vị trí quyền tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại LDG; ngày 17/1/2018, ông Nguyễn Minh Khang trở thành tổng giám đốc tại LDG. Tuy nhiên, tới 26/4/2022, ông Nguyễn Minh Khang được bổ nhiệm là phó chủ tịch HĐQT tại LDG.

Liên quan đến cổ phiếu LDG, trước đó, từ ngày 18/5 đến ngày 19/5, ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch LDG, tiếp tục bị bán giải chấp thêm 4.984.300 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 5,86% về còn 3,92% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn tại công ty.

Trước đó, ngày 28/10/2022, ông Nguyễn Khánh Hưng cũng bị bán giải chấp 713.000 cổ phiếu LDG; ngày 8/11/2022 tiếp tục bị bán giải chấp thêm 3.818.000 cổ phiếu LDG; từ ngày 9/11/2022 đến 11/11/2022, ông Nguyễn Khánh Hưng tiếp tục bị bán giải chấp 3,92 triệu cổ phiếu; từ ngày 14/11/2022 đến ngày 15/11/2022, ông Nguyễn Khánh Hưng bị bán giải chấp 1.310.900 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 7,77% về 7,23% vốn điều lệ.

Gần đây nhất, từ ngày 13-14/4/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng đã bị bán giải chấp 3.528.000 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 7,23% về còn 5,86% vốn điều lệ.

Như vậy, thống kê từ ngày 28/10/2022 đến ngày 19/5/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng bị bán giải chấp khoảng 18.274.200 cổ phiếu LDG, tương đương khoảng 7,11% vốn điều lệ tại LDG.

Quý I/2023, doanh thu thuần của LDG chỉ đạt 710 triệu đồng, giảm tới 99,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là doanh thu theo quý thấp nhất kể từ 2014 tới nay.

Đáng nói, do kinh doanh dưới giá vốn, LDG lỗ gộp 11 triệu đồng, trong khi cùng kỳ có lãi gộp 58,5 tỷ đồng. Đây là quý thứ ba trong lịch sử công bố thông tin của LDG có lỗ gộp (2 lần trước là quý III/2016 và quý III/2022).

Doanh thu tài chính trong quý chỉ 26 triệu đồng, trong khi đó chi phí tài chính lên tới 47 tỷ đồng, tăng 76%. Chi phí bán hàng cũng tăng 85%, đạt 5,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý 20 tỷ đồng, giảm 24%.

Bởi vậy, kết quý I/2023, LDG lỗ trước thuế 72 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 4 tỷ đồng. Lỗ sau thuế 70 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2,4 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ hai liên tiếp (quý IV/2022 lỗ sau thuế 39 tỷ đồng) và là quý lỗ đậm nhất lịch sử công bố thông tin của LDG.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của LDG đạt 7.856 tỷ đồng, giảm 29 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 72%, đạt 5.658 tỷ đồng, giảm 1%. Hàng tồn kho chiếm 14%, đạt 1.103 tỷ đồng giảm 3 tỷ đồng. Những chỉ số này cho thấy chất lượng tài sản của LDG ở mức rất xấu. Đáng nói, tiền và tương đương tiền của LDG tại ngày kết thúc quý I/2023 chỉ 3 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 là 4.685 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.224 tỷ đồng, tăng thêm 2 tỷ đồng còn khoản người mua trả tiền trước đứng yên với 457 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của LDG tại cùng thời điểm nêu trên đạt 3.171 tỷ đồng, giảm 70 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số D/E là 1,47 lần.

Năm 2023, LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng. Như vậy, kết quý I/2023, công ty đang chạy ngược vạch xuất phát với một khoảng cách rất lớn.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance