Đề xuất tăng vốn ngân sách cho nhà ở xã hội lên hơn 3.700 tỷ

Đây là đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM gửi tới UBND thành phố liên quan đến kế hoạch phát triển nhà ở 2021 - 2025.

Nguồn ảnh: Báo Người Lao động  
Nguồn ảnh: Báo Người Lao động  

Sở Xây dựng TP.HCM mới đây đã có tờ trình gửi UBND thành phố về kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 .

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, TP.HCM không có chỉ tiêu nhà ở công vụ, nên cũng không bố trí nguồn vốn ngân sách. 

Cũng theo kế hoạch này, dự kiến nguồn vốn ngân sách của TP.HCM để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước chiếm 5% trong tổng số vốn dự kiến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tức khoảng 1.177 tỷ đồng, chủ yếu là để giải quyết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, không thể đi thuê, mua nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

Trong khi đó, theo Chương trình Phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030 đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 30 ngày 8/7/2022 thì chỉ tiêu nhà ở công vụ giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến phát triển khoảng 1.400m2 sàn nhà ở công vụ.

Cũng theo chương trình này, nguồn vốn ngân sách phát triển nhà ở xã hội dự kiến khoảng 3.770 tỷ đồng giai đoạn 2021 - 2025 và khoảng 8.640 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030 nhằm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê, cho thuê mua (bao gồm cả nhà ở xã hội cho công nhân).

Qua đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất điều chỉnh dự kiến nguồn vốn ngân sách phát triển nhà ở xã hội từ khoảng 1.177 tỷ đồng thành khoảng 3.770 tý đồng; Bổ sung vốn ngân sách để phát triển nhà ở công vụ khoảng 326 tỷ đồng vào kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh cho biết, thực hiện theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, có 195 dự án đang triển khai (148 dự án nhà ở thương mại và 47 dự án nhà ở xã hội); có 317 vị trí dự án phát triển nhà ở (283 vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại và 34 vị trí dự kiến phát triển nhà ở xà hội, nhà lưu trú công nhân).

Tuy nhiên từ năm 2021 đến tháng 6/2023, chỉ có 43 dự án nhà ở hoàn thành (42 dự án nhà ở thương mại và 1 dự án nhà ở xã hội), chiếm 22% tổng số dự án nhà ở đang triến khai.

Do đó cũng cần bổ sung nguồn cung dự án nhà ở để tăng tính khả thi cho việc thực hiện chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030 đã được phê duyệt.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và Cuộc sống