Dệt may Hoà Thọ: Gánh khoản nợ khổng lồ hơn 1.500 tỷ đồng

Tổng công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu đạt 1.104 tỷ đồng, giảm 63 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này còn 102 tỷ đồng.

Bức tránh tài chính quý I/2024 của ông lớn ngành dệt may Đà Nẵng: Nợ phình to, lãi siêu mỏng.
Bức tránh tài chính quý I/2024 của ông lớn ngành dệt may Đà Nẵng: Nợ phình to, lãi siêu mỏng.

Qua đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này còn 45 tỷ đồng tăng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu vốn, nợ phải trả của Dệt may Hoà Thọ đang chiếm phần lớn và tăng từ 1.511 tỷ đồng lên 1.670 tỷ đồng và sau đó là vốn chủ sở hữu với 836 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nợ ngắn hạn là nguồn hình thành cơ cấu nợ của Dệt may Hoà Thọ với 1.441 tỷ đồng. Với tình trạng như hiện nay, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tạo ra một khoảng cách 1,9 lần. 

Tính đến ngày 31/3, doanh nghiệp này có tổng tài sản đạt 2.631 tỷ đồng, trong đó tài sản dài hạn là 761 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn là 1869 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn hình thành nên tài sản ngắn hạn là phải thu ngắn hạn (471 tỷ đồng) và hàng tồn kho ( 579 tỷ đồng).

Phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho cao như hiện nay lại là một rủi ro về tính thanh khoản cho doanh nghiệp này.

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2024, Dệt may Hoà Thọ đã xác định thời gian này đang là giai đoạn khó khăn của ngành dệt may. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2024 với doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 220 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ đã có quyết định thống nhất thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 9/5/2024 với tỷ lệ thực hiện là 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận là 1.000 đồng).

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance