Di dời hết các doanh nghiệp khỏi KCN Biên Hòa 1 trước 12/2025

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch triển khai phương án di dời các nhà máy, xí nghiệp theo Đề án Chuyển đổi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị thương mai - dịch vụ và cải thiện môi trường với 2 giai đoạn.

Theo Đề án Chuyển đổi công năng Khu Công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường, đề án sẽ được tách hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư Khu Đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 thành 2 hồ sơ với quy mô cụ thể từng dự án gồm: Dự án khu vực trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh quy mô diện tích khoảng 44 ha và Khu Đô thị dịch vụ Biên Hòa 1 có diện tích hơn 283 ha.

Thống kê hiện nay còn 76 đơn vị đang thuê đất, hạ tầng còn hoạt động tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1.

Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ chuyển thành Khu đô thị thương mai - dịch vụ và cải thiện môi trường (ảnh minh họa)
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ chuyển thành Khu đô thị thương mai - dịch vụ và cải thiện môi trường (ảnh minh họa)

Kế hoạch triển khai phương án di dời các nhà máy, xí nghiệp theo Đề án Chuyển đổi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị thương mai - dịch vụ và cải thiện môi trường với 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, hoàn thành trước tháng 12/2024 sẽ di dời các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích khu 1 có diện tích khoảng 75 ha nằm về phía Nam Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tiếp giáp cầu An Hảo, đường Trần Quốc Toản, đường Lê Văn Duyệt, Xa lộ Hà Nội.

Giai đoạn 2, hoàn thành trước tháng 12/2025 sẽ di dời các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích còn lại của khu công nghiệp này.

Hội đồng Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xây dựng Khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh, dự án xây dựng các tuyến đường trong nội bộ khu 1 - Khu Đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 (75 ha), dự án xây dựng các tuyến đường trong nội bộ các khu còn lại trong Khu Đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 và lập Đề án Khai thác quỹ đất vùng phụ cận dự án để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ làm cơ sở thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

 

 

Trần Lê

Theo VietnamFinance