Địa ốc Sài Gòn: Lãi sau thuế 2022 đạt 214 tỷ, cao nhất 6 năm qua, vượt 15% kế hoạch

Năm 2022, Tổng công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (HoSE: SGR) đã đồng thời lập kỷ lục cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, cao nhất trong vòng 6 năm qua.

Quý IV/2022, doanh thu thuần hợp nhất của SGR đạt 94 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 57 tỷ đồng, tăng gấp 32 lần.

Trong quý, doanh thu tài chính cũng tăng gấp 6 lần cùng kỳ, đạt 12,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ 6,6 tỷ đồng và chi phí quản lý chỉ 13 tỷ đồng. Tuy vậy, do không còn khoản lợi nhuận khác lớn như cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 giảm 83%, đạt 12,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế còn 9,8 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của SGR đạt 654 tỷ đồng, tăng 3,8 lần so với năm trước. Đây là doanh thu lớn nhất trong 6 năm qua (từ sau năm 2016) của công ty.

Nhờ doanh thu lớn, lợi nhuận gộp đạt 335 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 51,3%, kém hơn năm trước là 69,5%.

Hoạt động tài chính trong năm mang lại thặng dư lớn khi doanh thu đạt 64 tỷ đồng, tăng 8,5 lần, trong khi chi phí chỉ 27 tỷ đồng, tăng 17%.

Dù chi phí quản lý đạt 110 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần, song kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế vẫn đạt 261 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần; lợi nhuận sau thuế 214 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần. Đây là mức lợi nhuận sau thuế lớn nhất trong vòng 6 năm qua (từ sau 2016).

Năm 2022, SGR đặt mục tiêu 1.185 tỷ đồng tổng doanh thu và 185 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty mới chỉ hoàn thành 55% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt 15% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SGR đạt 1.999 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là tiền và các khoản tương đương tiền đạt 334 tỷ đồng, tăng 4,5 lần. Các khoản phải thu đạt 835 tỷ đồng, giảm 15%; riêng khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đã tăng 428 lần, lên 27 tỷ đồng.

Hàng tồn kho trong năm qua đã giảm 28%, còn 580 tỷ đồng, chủ yếu là các bất động sản đang xây dựng như: dự án tại Phan Huy Chú, phường 2, TP. Vũng Tàu (111 tỷ đồng), dự án Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (91 tỷ đồng), dự án An Phú Residence, quận Thủ Đức (73 tỷ đồng), dự án đường Phú Định, phường 6, quận 8, TP. HCM, dự án An Phú, Bình Dương (60 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 1.120 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn đạt 175 tỷ đồng, giảm 3%. Nợ vay đạt 312 tỷ đồng, giảm 11%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 878 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 1,27 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của SGR khá đẹp khi dương 359 tỷ đồng, do lợi nhuận lớn và giảm hàng tồn kho. Nhờ vậy, quy mô dòng tiền vay/trả được giảm bớt xuống còn 136 tỷ đồng/176 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong năm là 261 tỷ đồng.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance