DIC Corp: Lợi nhuận tăng dù doanh thu sụt giảm, dòng tiền kinh doanh âm gần 2.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và các công ty con vừa công bố ra báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với mức lợi nhuận trong 6 tháng đạt được chưa bằng 10% kế hoạch cả năm.

Dòng tiền kinh doanh âm

Trong quý II/2022, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, Mã: DIG) ghi nhận doanh thu thuần trên BCTC hợp nhất đạt hơn 575 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm trước.

DIC Group giải trình doanh thu, LNST quý II/2022 tăng, giảm 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước.
DIC Group giải trình doanh thu, LNST quý II/2022 tăng, giảm 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

Giải trình về các biến động doanh thu thuần, LNST thu nhập doanh nghiệp trên BCTC quý II/2022 của công ty mẹ và BCTC hợp nhất so với cùng kỳ năm trước, DIC cho biết:

Doanh thu quý II của DIC Corp chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ tại các dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà xây thô tại dự án Hiệp Phước.

Doanh thu bất động sản giảm 84,28 tỷ đồng (tương ứng 18,37%) và doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 7,3 tỷ đồng (tương ứng giảm 63,48%) làm cho doanh thu thuần của quý 2 giảm gần 92 tỷ đồng (tương ứng giảm 19,47%);

Doanh thu tài chính tăng 22,45 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 30,96 tỷ đồng (tương ứng giảm 69,03%). Từ các nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế tăng 38,57 tỷ đồng (tương ứng tăng 97,97% so với cùng kỳ năm trước).

Trên BCTC hợp nhất, ngoài các nguyên nhân biến động chủ yếu đã nêu thì còn thêm biến động về: doanh thu bán thành phẩm (sản xuất vật liệu) tăng 8,9 tỷ, doanh thu từ hoạt động xây lắp của các công ty con tăng 32,6 tỷ, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 2,8 tỷ đồng.

Từ các biến động trên làm cho doanh thu báo cáo hợp nhất quý II/2022 giảm 40,42 tỷ đồng tương ứng giảm 6,56% và LNST của cổ đông Công ty mẹ tăng 26 tỷ đồng, tương ứng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo KQHDKD quý 2 2022 của DIG.
Báo cáo KQHDKD quý 2 2022 của DIG.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 242 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 87 tỷ, giảm 30% và lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng.

Ở hoạt động tài chính, DIC Corp ghi nhận gần 26 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay; đồng thời chịu lãi vay gần 123 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chưa đến 19 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6, doanh nghiệpcó trên 2.330 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và cho vay hơn 1.300 tỷ trong quý II.

Bên cạnh đó, DIC Corp ghi nhận lãi khác gần 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ khác hơn 61 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái, DIC Corp ghi nhận gần 71 tỷ đồng chi phí khác, được doanh nghiệp giải thích là giá trị còn lại của tài sản thanh lý). Kết quả trong quý II, lãi ròng của DIC Corp tăng trưởng hơn 50% khi đạt trên 79 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận tăng trưởng nhưng dòng tiền kinh doanh của DIC Corp trong quý âm hơn 1.900 tỷ (cùng kỳ âm 353 tỷ). Bên cạnh việc ghi nhận khoản chi hơn 1.700 tỷ cho bên cung cấp hàng hóa và dịch vụ như cùng kỳ, khoản chi khác của doanh nghiệp tăng đột biến từ 436 tỷ đồng lên gần 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền thuần trong kỳ của DIC Corp vẫn dương do doanh nghiệp vay và bán lại công cụ nợ hơn 3.000 tỷ. 

Trong 6 tháng đầu năm, DIC Corp đạt hơn 1.094 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng xấp xỉ 143 tỷ đồng, giảm 2% về doanh thu và tăng 51% về lợi nhuận. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được 21,9% kế hoạch doanh thu và 9,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tài sản giảm về gần 16.000 tỷ

Tính đến 30/6, tổng tài sản sản của DIC Corp trên 16.000 tỷ đồng, không biến động nhiều so với thời điểm cuối tháng 3. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp vẫn là hàng tồn kho với hơn 5.370 tỷ đồng (tăng gần 40% so với đầu năm và tăng thêm 34% so với cuối tháng 3), kế đến là các khoản phải thu ngắn hạn gần 4.220 tỷ đồng.

Tồn kho của DIC Corp chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại 12 dự án với tổng giá trị hơn 5.100 tỷ đồng. Trong đó, có 2 dự án lớn gồm Nam Vĩnh Yên (1.898 tỷ) và khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (1.313 tỷ).

Phải thu của doanh nghiệp phát sinh từ hoạt động tạm ứng đền bù cho các dự án (Bắc Vũng Tàu, Long Tân, Bàu Trũng, Chí Linh, Hiệp Phước) trên 2.100 tỷ đồng.

Riêng tại dự án Long Tân, DIC Corp đã tạm ứng khoảng 2.621 tỷ đồng, bao gồm tiền tạm ứng cho doanh nghiệp dự án. Doanh nghiệp có kế hoạch huy động 3.000 tỷ cho dự án này trong năm nay, thông qua phát hành 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

Nhận trước của khách hàng mua dự án Nam Vĩnh Yên hơn 1.000 tỷ

Tính đến hết tháng 6, các khách hàng mua sản phẩm tại các dự án Nam Vĩnh Yên, khu đô thị Chí Linh, khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, khu dân cư Hiệp Phước, DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu,… đã trả trước cho DIC Corp gần 1.600 tỷ đồng, riêng tại dự án Nam Vĩnh Yên chiếm hơn 1.000 tỷ đồng.

Từ cuối quý III năm ngoái, DIC Corp đã bán hết gần 2.400 nền tại Nam Vĩnh Yên. Theo dự báo củaVDSC, Nam Vĩnh Yên cùng vớiCap Saint Jacques là trụ cột chính của DIC Corp từ năm 2023.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 8.283 tỷ đồng, giảm gần 10% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay chiếm 5.090 tỷ đồng. Gần 3.400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của DIC Corp tại HDBank thu xếp phục vụ việc phát triển dự án Long Tân (gần 332 ha ở Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Trước đó trong quý I, DIC Corp đã thanh lý khoản đầu tư trái phiếu hơn 1.190 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) chi nhánh Vũng Tàu.

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và Cuộc sống