Điểm bất thường tại 'siêu' Dự án Đại Ninh khiến lãnh đạo Lâm Đồng bị bắt

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ, việc xử lý điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Dự án Khu đô thị thương mại, di lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh chưa phù hợp quy định.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về tiền sử dụng đất của Dự án đầu tư khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng.

Theo đó, việc UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, xử lý giảm tiền sử dụng đất của UBND tỉnh được căn cứ Kết luận thanh tra của Bộ Tài chính số 297/BTC-TTr ngày 9/1/2018, nhằm giảm áp lực tài chính về nộp tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ phục vụ báo cáo Đoàn Kiểm tra số 1368 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Cục Thuế tỉnh nhận thấy, việc xử lý điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp theo chỉ đạo của UBND tỉnh chưa phù hợp quy định của Luật Đất đai, Luật Quản lý thuế, văn bản hướng dẫn thi hành.

Do vậy, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh xem xét, có văn bản giao Sở Tài chính tham mưu thu hồi Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 6/12/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND tỉnh. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh này kiến nghị UBND tỉnh thu hồi văn bản số 7468/UBND-ĐC ngày 14/11/2018.

Trước đó, ngày 21/11/2018, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 2841/STC-GCS về việc xử lý khoản tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

Trong đó, có nêu: “Thực hiện Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 7/2/2012 và số 1827/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, Sở Tài chính đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt giá giao quyền sử dụng đất ở (diện tích 1.665.319 m2) tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 với giá trị là 226.055.014.000 đồng. Đến nay, theo khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh quy định chưa thực hiện chuyển mục đích sang đất ở đối với diện tích 1.665.319 m2. Do đó, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh thu hồi Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 về phê duyệt giá giao quyền sử dụng phần diện tích đất ở 1.665.319 m2”.

Ngày 19/11/2018, Cục Thuế tỉnh ban hành văn bản số 5615/CTQLCKTTĐ chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Đức Trọng về việc thu hồi các thông báo thu tiền sử dụng đất phải nộp và thông báo số tiền sử dụng đất được giảm của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng.

Ngày 27/11/2018, Chi cục Thuế huyện Đức Trọng (nay là Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương) ban hành văn bản số 2851/CV-CCT về việc thu hồi các thông báo thu tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh tại Đức Trọng.

Ngày 5/12/2018, Chi cục Thuế Đức Trọng có Thông báo số 2944/TB-CCT về việc thu hồi thông báo tiền sử dụng đất, đồng thời điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp ứng dụng quản lý thuế tập TMS là tiền sử dụng đất: 158.238.509.800 đồng, tiền chậm nộp tương ứng: 104.247.530.256 đồng.

Ngày 26/5/2020, Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương ban hành Thông báo số 616/TB-CCT nộp tiền thuê đất từ ngày 7/2/2012 đến ngày 31/12/20019 đối với diện tích đất 1.665.319 m2 theo Quyết định số 2020/QĐUBND với số tiền thuê đất phải nộp là 3.216.841.202 đồng, doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng thẩm định giá đất xác định nghĩa vụ tài chính về đất từ ngày 7/2/2012 đến ngày 9/10/2018 (ngày ban hành Quyết định số 2020/QĐ-UBND).

“Sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp của Hội đồng thẩm định giá đất, Cục Thuế tỉnh có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất theo đúng quy định”, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đề xuất.

Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh là dự án khiến loạt quan chức tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam. Theo đó, ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh này bị khởi tố vì tội “Nhận hối lộ”; ông Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố về hành vi “Nhận hối lộ”; bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I) của Văn phòng Chính phủ bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Mới đây, Sở tài chính Lâm Đồng có ý kiến phúc đáp Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp đề xuất việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đối với Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Theo đó, Sở Tài chính cho biết, hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành điều tra, kiểm tra một số nội dung liên quan đến dự án này. Đồng thời, ngày 20/3/2024, UBND tỉnh đã có văn bản số 2174/UBND-VX2 về việc kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý đối với Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định pháp luật hiện hành của Luật Đất đai, Luật Đầu tư về điều kiện và cơ sở pháp lý để thu hồi đất, thu hồi dự án (Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện).

Do đó, cơ sở điều kiện để thực hiện dự án trong nhiệm kỳ 2020-2025 là không khả thi. Vì vậy, Sở Tài chính Lâm Đồng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đưa Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ra khỏi danh sách các công trình trọng điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Linh Đan

Theo VietnamFinance