Doanh nghiệp bất động sản của em trai Chủ tịch Tập đoàn Novaland (NVL) tiếp tục 'chìm' trong đà thua lỗ

Chủ tịch của công ty bất động sản này là em trai của ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Tập đoàn Novaland.

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.

Theo đó, Công ty Bất động sản Unity tiếp tục báo lỗ sau thuế 173 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Bất động sản Unity ở mức 2.916,1 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2022 (3.089,6 tỷ đồng). Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 1,4 lần (năm 2022) xuống 1,37 lần (năm 2023), tương ứng tổng nợ phải trả tại thời điểm kết thúc năm 2023 của Bất động sản Unity là 3.995 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước.

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity trong năm 2023.
Các chỉ tiêu tài chính của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity trong năm 2023.

Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,32 lần (năm 2022) lên 0,38 lần (năm 2023), tức khoản nợ trái phiếu của Bất động sản Unity là 1.108,1 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022.

Kết thúc năm 2023, Bất động sản Unity báo lỗ sau thuế 173,5 tỷ đồng, trong khi đó, năm 2022, Bất động sản Unity cũng báo lỗ 124,3 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh sa sút đã đẩy tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) từ âm 4,02% xuống âm 5,95%.

Được biết, Bất động sản Unity là công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL), được thành lập vào tháng 9/2016 với tên gọi CTCP Nova Hospitality, vốn điều lệ ban đầu là 50 triệu đồng. Hiện tại, Novaland đang sở hữu 99,98% vốn tại Unity, người đại diện là ông Bùi Đạt Chương.

Ông Bùi Đạt Chương là em trai của Chủ tịch CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL) Bùi Thành Nhơn.

Bên cạnh là Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity, ông Chương còn là Phó Giám đốc của Tập đoàn Novaland.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống