Doanh nghiệp, người dân ảnh hưởng bởi dịch được giảm 30% tiền thuê đất

Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Doanh nghiệp, người dân ảnh hưởng bởi dịch được giảm 30% tiền thuê đất - Ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các đối tượng được giảm là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (người thuê đất).

Quy định này cũng áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Theo đó, đối với những người thuê đất theo quy định như trên sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021. Quyết định cũng nêu rõ không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

Để được hưởng chính sách này, người thuê đất của Nhà nước cần hoàn thiện hồ sơ gồm: giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm nay theo mẫu, bản sao quyết định cho thuê hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người thuê đất nộp hồ sơ cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghệ cao… từ nay tới 31/12. Cơ quan có thẩm quyền xem xét trong không quá 30 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ để ra quyết định giảm thuế.

Nếu cơ quan chức năng phát hiện gian lận, hồ sơ khống thì người thuê đất phải hoàn trả lại số tiền đã được giảm, tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định về quản lý thuế. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất, người thuê sẽ hoàn trả số tiền nộp thừa hoặc thực hiện bù trừ theo quy định về quản lý thuế.

Ước tính với quy định này, số tiền thuê đất giảm khoảng 700 tỷ đồng. Năm ngoái Chính phủ cũng quyết định giảm tiền thuê đất năm 2020 cho các đối tượng chịu tác động vì Covid-19 với mức giảm 15%.

Bảo Bảo

Theo Kinh doanh & Phát triển