Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ 179 tỷ đồng năm 2023

Dù quý IV/2023 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 15,6 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi ngày kinh doanh thua lỗ trong suốt 5 quý liên tiếp, khoản lợi nhuận này của Tisco cũng không thể bù đắp cho khoản lỗ trong 3 quý trước đó. Luỹ kế cả năm, Tisco báo lỗ sau thuế 179 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ 179 tỷ đồng năm 2023
Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ 179 tỷ đồng năm 2023

Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (Tisco, UPCoM: TIS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu 2.741 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Giá vốn tăng mạnh hơn ở mức 29%, làm biên lãi gộp giảm từ 6,95% (quý IV/2022) còn 4,62% vào quý IV/2023. Lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 126,6 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Hoạt động tài chính có phần kém sắc hơn so với cùng kỳ khi doanh thu giảm 37,7%, đạt hơn 7,5 tỷ đồng.

Về chi phí, Tisco đã tiết giảm mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm gần 59% so với cùng kỳ, tương đương đạt 47 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 4%, đạt gần 42 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 19,5% lên mức 22,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Tisco phải ghi nhận một khoản lỗ khác hơn 5,5 tỷ đồng trong quý IV do phần chi phí khác vượt xa so với thu nhập khác. Cùng kỳ, khoản lỗ khác này chỉ ghi nhận hơn 2 tỷ đồng. Chi tiết các khoản thu và chi khác trong quý IV không được Tisco thuyết minh cụ thể.

Chốt quý IV, doanh nghiệp báo lãi hơn 15,6 tỷ đồng, khả quan hơn khoản lỗ 16,8 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm 2022. Quý IV/2023 cũng đánh dấu việc Tisco chấm dứt chuỗi kinh doanh thua lỗ trong suốt 5 quý vừa qua kể từ quý III/2022.

Tuy nhiên, phần lợi nhuận đạt được trong quý IV không thể bù đắp được khoản lỗ mà doanh nghiệp đã ghi nhận liên tiếp trong 3 quý trước đó. 

Lũy kế năm 2023, Tisco đạt hơn 9.530 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18,5% so với mức thực hiện năm 2022. Doanh nghiệp lỗ sau thuế 179 tỷ đồng, trượt dài so với khoản lỗ 8,9 tỷ đồng ghi nhận năm 2022.

Tisco lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2023 lần lượt đạt 15.826 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 38,8 tỷ đồng. Sau một năm kinh doanh, Tisco không hoàn thành cả 2 chỉ tiêu đã đề ra.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Tisco đạt hơn 10.251 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu kỳ. Trong đó, hàng tồn kho đạt hơn 1.418 tỷ đồng, giảm 19%. Doanh nghiệp hiện đang trích lập dự phòng hơn 4,6 tỷ đồng giảm giá hàng tồn kho.

Tisco đang ghi nhận hơn 6.629 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, số tiền mắc kẹt tại dự án cải tạo gang thép giai đoạn II đã “đắp chiếu” trong suốt 1 thập kỷ rưỡi qua. Từng là một trong những dự án trọng điểm của Tisco, dự án được khởi công vào năm 2007 và tạm dừng thi công năm 2013 liên quan đến những tranh chấp giữa chủ đầu tư là Tisco và nhà thầu là Tập đoàn luyện kinh Trung Quốc (MCC).

Đến năm 2022 dự án mới có dấu hiệu được hồi sinh khi MCC cử đoàn công tác đến làm việc tại Việt Nam để khảo sát, đánh giá, trao đổi về dự án. Đến ngày 25/4/2023, MCC đã giử Tisco bản báo cáo kết quả đánh giá và đề xuất sơ bộ đối với phương án xử lý tiếp theo đối với dự án này.

Hải Đường

Theo VietnamFinance