Đông Hải Bến Tre: Lãnh đạo liên tục gom hàng triệu cổ phiếu để tăng sở hữu

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Đông Hải Bến Tre (DHC): Lãnh đạo liên tục gom hàng triệu cổ phiếu để tăng sở hữu.
Đông Hải Bến Tre (DHC): Lãnh đạo liên tục gom hàng triệu cổ phiếu để tăng sở hữu.

Cụ thể, từ 14/2 đến 28/2/2023, ông Nguyễn Thanh Nghĩa, thành viên HĐQT, đã mua 500.000 cổ phiếu DHC, qua đó nâng sở hữu từ 10,01% lên 10,63% vốn điều lệ.

Tiếp đó, từ ngày 7/3 đến ngày 5/4, ông Nguyễn Thanh Nghĩa cũng tiếp tục đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 11,87% vốn điều lệ, tương ứng với hơn 9,5 triệu cổ phiếu DHC.

Đông Hải Bến Tre trước đó đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 946 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý này, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty tăng gần 4 lần song chi phí tài chính cũng tăng mạnh lên 11,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Kết quả là lợi nhuận sau thuế giảm 11,2%, đạt hơn 82 tỷ đồng.

Kết năm 2022, doanh thu thuần của Đông Hải Bến Tre giảm 5,3% so với năm trước, đạt 3.942 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 378 tỷ đồng.

Được biết năm 2022, Đông Hải Bến Tre đặt mục tiêu tổng doanh thu 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng. Như vậy đến cuối năm, công ty vượt nhẹ kế hoạch doanh thu nhưng mới chỉ hoàn thành được 84% mục tiêu lợi nhuận.

Anh Phan

Theo VietnamFinance