Đồng Nai tăng tốc hoàn thiện giải phóng mặt bằng Sân bay Long Thành trong tháng 8/2023

Toàn bộ diện tích mặt bằng gần 5.000 ha và khu vực xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành được tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 8/2023.

Theo thông tin từ báo Đồng Nai, phía UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đang thực hiện các thủ tục để hoàn thành thu hồi diện tích đất giao thông, sông suối còn lại của giai đoạn 2 với hơn 53ha trong tháng 8/2023.

Tính chung toàn dự án, đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành thu hồi diện tích đất gần 4.900ha, đạt hơn 98% tổng diện tích đất cần thu hồi.

Ngoài phần diện tích hơn 4.900ha khu vực triển khai dự án Sân bay Long Thành, Đồng Nai cũng sẽ phải thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 126ha phục vụ xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay. Trong phần diện tích này, có hơn 110ha đất thuộc quyền sử dụng của hơn 750 hộ gia đình, cá nhân.

Đối với dự án 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành, UBND tỉnh cũng đang chỉ đạo huyện Long Thành cũng như các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Mục tiêu đề ra là hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư trong tháng 8/2023.

Đồng Nai tăng tốc hoàn thiện giải phóng mặt bằng Sân bay Long Thành trong tháng 8/2023 - Ảnh 1

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành được Đồng Nai chính thức khởi động thực hiện vào năm 2018.

Thực hiện dự án, tỉnh phải thu hồi diện tích đất hơn 4.900ha trên địa bàn huyện Long Thành. Trong số này có hơn 2.900ha là đất của các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, chiếm gần 59% tổng diện tích đất thu hồi. Đất tổ chức trong khu vực dự án cần thu hồi là gần 2.000 ha. 

Đối với diện tích đất của các tổ chức, đến nay UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với tất cả 18 tổ chức. Tổng số tiền đã bồi thường, hỗ trợ là hơn 949 tỷ đồng (không bồi thường về đất, chỉ bồi thường tài sản, cây trồng. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ban hành các quyết định thu hồi hơn 27ha đất giao thông, sông suối, thủy lợi (thu hồi không bồi thường, hỗ trợ về đất).

Với diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân, huyện Long Thành cũng đã hoàn thành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ diện tích đất thuộc giai đoạn 1 của dự án bao gồm 1.810 ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và 722 ha khu vực dự trữ đất dôi dư. Toàn bộ phần diện tích này hiện cũng đã được Đồng Nai bàn giao cho chủ đầu tư.

Đối với phần diện tích còn lại (giai đoạn 2) khoảng 368 ha, đến nay cũng chỉ còn lại 32 trường hợp với diện tích đất hơn 25 ha chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Nguồn: Vietnamnet.vn
Nguồn: Vietnamnet.vn

Phương Uyên

Theo Chất lượng và cuộc sống