DRH Holdings: Tài sản tăng nghìn tỷ, lãi chưa đầy 1 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 560 tỷ

Công ty Cổ phần DRH Holdings (HoSE: DRH) đã có một quý IV/2022 khá tồi tệ khi “trắng” doanh thu bất động sản và lợi nhuận trước thuế chỉ 187 triệu đồng, giảm 98% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận sau thuế của công ty cũng chỉ đạt 885 triệu đồng, giảm 93%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý IV/2022, doanh thu thuần của DRH đạt 17 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước, nguyên do là không có doanh thu bất động sản. Lợi nhuận gộp đạt 15 tỷ đồng, tăng 78%.

Trong quý, công ty có 7 tỷ đồng doanh thu tài chính (giảm 23%), chủ yếu là lãi cho vay. Trong khi đó, chi phí tài chính đạt 20 tỷ đồng, chi phí quản lý đạt 3,5 tỷ đồng, đều đi ngang so với cùng kỳ.

Bởi vậy, kết quý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 196 triệu đồng. Phải nhờ tới khoản lợi nhuận khác trị giá 383 triệu đồng, công ty mới thoát khỏi cảnh thua lỗ với lợi nhuận trước thuế “còm cõi” 187 triệu đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của DRH đạt 54 tỷ đồng, giảm 28% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 45 tỷ đồng, tăng 21%. Biên lợi nhuận gộp đạt 83%, tăng mạnh so với năm trước là 49,3%.

Hoạt động tài chính có thể xem là điểm sáng trong năm của DRH khi mang về 37 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 3,3 lần. Bên cạnh đó, công ty cũng có thêm 33 tỷ đồng lãi trong công ty liên kết (giảm 39%) và 6 tỷ đồng lợi nhuận khác.

Tuy nhiên, việc chi phí tài chính tăng tới 65%, đạt 89 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng hơn 2 lần, đạt 21 tỷ đồng đã bào mòn lợi nhuận của DRH. Kết năm 2022, DRH báo lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, giảm 37%; lợi nhuận sau thuế đạt 885 triệu đồng, giảm 93% so với năm trước.

Không chỉ kinh doanh sa sút, dòng tiền của của DRH cũng rất xấu với dòng tiền kinh doanh âm tới 560 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu (516 tỷ đồng), tăng tồn kho (151 tỷ đồng), chi trả lãi vay (31 tỷ đồng).

Trong bối cảnh đó, công ty tăng chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác; tăng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác nên dòng tiền đâu tư cũng âm nặng 340 tỷ đồng.

Điều này tất yếu đã đẩy công ty phải tăng vốn và đi vay. Năm 2022, DRH thu về 753 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu và đi vay tới 1.192 tỷ đồng (tăng gấp 2,7 lần so với năm trước). Dòng tiền tài chính dương 1.011 tỷ đồng giúp lưu chuyển tiền thuần cả năm dương 110 tỷ đồng, nâng lượng tiền và tương đương tiền cuối năm lên 159 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của DRH đạt 3.839 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Điểm nổi bật trong cơ cấu tài sản là sự gia tăng mạnh mẽ của các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 61%, đạt 1.238 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn, tăng 123 lần, đạt 222 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng tồn kho cũng tăng 16%, đạt 1.056 tỷ đồng.

Tổng giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu của DRH đạt 2.516 tỷ đồng, chiếm 65% tổng tài sản.

Đáng chú ý, DRH có 846 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tăng 22% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tại ngày 31/12/2022, nợ phải trả củaSếp EZ Property: 'Ưu tiên ổn định tài chính, giảm nợ vay, bán một số tài sản' đạt 2.224 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Điểm sáng là công ty có 530 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, tăng 18%. Tuy vậy, nợ vay cũng đã tăng thêm 57%, lên 695 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 1.615 tỷ đồng, tăng 88% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) là 1,37 lần, cải thiện đáng kể so với mức 2,17 lần của đầu năm.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance