DTA: Lãi trước thuế năm 2022 giảm 16%, có 328 tỷ đồng khách mua BĐS trả trước

Kết năm 2022, doanh thu của Công ty Cổ phần Đệ Tam (HoSE: DTA) tăng 18%, song lợi nhuận trước thuế lại giảm 16% so với năm trước.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 của DTA, doanh thu thuần đạt 33,6 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Hơn một nửa doanh thu trong quý đến từ việc bán đất nền và nhà phố dự án khu dân cư xã Phước An (16 tỷ đồng, tăng 10 lần). Số còn lại đến từ việc bán căn hộ khu chung cư – khu dân cư xã Phước An (11 tỷ đồng, giảm hơn 50%) và bán hàng hóa sắt thép các loại (6 tỷ đồng). Quý IV không ghi nhận doanh thu từ dự án Garden House – V.SIP Bắc Ninh (cùng kỳ năm trước đạt 37 tỷ đồng).

Với doanh thu mỏng, lợi nhuận gộp cũng giảm 63% so với cùng kỳ, đạt 4,6 tỷ đồng.

Trong quý, DTA có gần 2 tỷ đồng là doanh thu tài chính và lợi nhuận khác. Trong khi đó, các loại chi phí đạt khoảng 4 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 66%; lợi nhuận sau thuế đạt 2 tỷ đồng, 65% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của DTA đạt 129 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận gộp đạt 18 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,13%, giảm đáng kể so với năm trước là 21,24%.

Doanh thu tài chính trong năm đạt 2,3 tỷ đồng; lợi nhuận khác đạt 7,3 tỷ đồng. Tổng chi phí không có nhiều biến động, đạt 17 tỷ đồng.

Kết năm 2022, lợi nhuận trước thuế của DTA đạt 10 tỷ đồng, giảm 16%; lợi nhuận sau thuế đạt 8,6 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước.

Năm 2022, DTA đặt mục tiêu doanh thu 160,5 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế 17,9 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế 14,32 tỷ đồng. Như vậy, DTA đã hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu, 56% mục tiêu lợi nhuận trước thuế và 60% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của DTA đạt 749 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm 78% còn 9 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 66%, còn 16 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng gấp đôi lên 151 tỷ đồng. Các khoản phải thu đạt 91 tỷ đồng, giảm 5%.

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn đạt 431 tỷ đồng, tăng 19%. Đây là chi phí mà công ty đã đổ vào các dự án gồm: khu dân cư xã Phước An (Detaco 316 tỷ đồng), DTA Garden House – V.SIP Bắc Ninh (79 tỷ đồng), khu biệt thự Dateco Phú Quốc (31 tỷ đồng), khu chung cư – dự án khu dân cư xã Phước An (14 tỷ đồng).

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 547 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Đáng chú ý trong cơ cấu nợ là khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn đạt 192 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm. Đây là doanh thu từ bán đất nền, nhà phố dự án khu dân cư xã Phước An (89 tỷ đồng), bán nhà phố dự án Garden House – V.SIP Bắc Ninh (87 tỷ đồng) và bán căn hộ khu chung cư – khu dân cư xã Phước An (14 tỷ đồng).

Khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn cũng đạt 136 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm - là doanh thu bán nhà phố dự án Garden House – V.SIP Bắc Ninh.

Như vậy, DTA có 328 tỷ đồng là doanh thu chưa thực hiện, sẽ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong giai đoạn tới.

Nợ vay của DTA giảm 15% so với đầu năm, còn 148 tỷ đồng.

Tại ngày kết thúc năm 2022, vốn chủ sở hữu của DTA đạt 202 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,7 lần, tăng lên so với đầu năm là 2,4 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 âm 39 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 11 tỷ đồng.

Mai Anh

Theo VietnamFinance