‘Vỡ mộng’ doanh thu nghìn tỷ, lãi trăm tỷ, HQC có năm thứ 8 không hoàn thành kế hoạch năm

Đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) đã đặt ra kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 200 tỷ đồng. Thế nhưng, kết năm 2022, doanh thu của HQC chỉ đạt 276 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế chỉ vỏn vẹn 25 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính tổng hợp, quý IV/2022, doanh thu thuần của HQC đạt 35 tỷ đồng, giảm 52%; lợi nhuận gộp đạt 21 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, đáng chú ý là HQC đã tiết kiệm được 89% chi phí tài chính, trong khi không làm biến động chi phí bán hàng và quản lý. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế tăng 71%, đạt 4,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi, đạt 2,1 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của HQC đạt 276 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 75 tỷ đồng, tăng thêm 3 tỷ đồng so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 27,17%, tăng nhẹ so với cùng kỳ là 25,8%.

Doanh thu tài chính trong năm đạt 21 tỷ đồng, tăng 23%. Bên cạnh đó, HQC có thêm 3,5 tỷ đồng lợi nhuận khác. Nhờ đó, công ty kết thúc năm 2022 với mức lợi nhuận trước thuế 25,5 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng, tăng 4,3 lần so với năm trước. Đây cũng là năm có lợi nhuận tốt nhất của HQC sau 2019 đến nay.

Tuy nhiên, so với tham vọng đề ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, doanh thu 1.085 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 206 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, HQC mới chỉ hoàn thành 25% mục tiêu doanh thu, 12% mục tiêu lợi nhuận trước thuế và 11% mục tiêu lợi nhuận sau thuế. Như vậy, HQC đã có 8 năm không hoàn thành kế hoạch năm.

Nói thêm về tham vọng của HQC, còn nhớ tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, chủ tịch HQC Trương Anh Tuấn đã nói rằng: HQC đặt mục tiêu doanh thu 1.450 tỷ đồng (điều chỉnh tăng so với kế hoạch ban đầu) từ 3 nguồn chính là doanh thu đầu tư bất động sản 870 tỷ đồng, doanh thu hợp tác đầu tư 500 tỷ đồng và doanh thu từ đầu tư tài chính 80 tỷ đồng. Và theo kế hoạch, năm 2022, HQC sẽ đạt lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, dự kiến năm 2023 đạt 400 tỷ đồng, phấn đấu năm 2024 đạt mục tiêu 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này HQC sẽ xử lý hết các vấn đề tồn đọng như nợ thuế, thặng dư âm vốn cổ phần.

Thế nhưng, tham vọng thì vẫn chỉ là tham vọng. Thực tế cho thấy HQC vẫn đắm chìm trong khó khăn kinh doanh, y như thị giá cổ phiếu gần một năm nay luôn ngụp lặn dưới mệnh, chưa biết ngày “về bờ”.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HQC đạt 7.236 tỷ đồng, giảm 2.000 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương giảm 21%.

Các khoản phải thu có giá trị lớn nhất, đạt 4.242 tỷ đồng, chiếm 58% tổng tài sản, tăng 32 tỷ đồng so với đầu năm; riêng khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 37 tỷ đồng.

Trong khi đó, khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đã giảm 46% trong năm qua, còn 2.368 tỷ đồng. Nguyên nhân là HQC rút vốn khỏi Hoàng Quân Bình Thuận và Đầu tư Simon.

Hàng tồn kho cũng giảm nhẹ còn 571 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của HQC tại ngày 31/12/2022 đạt 2.878 tỷ đồng, giảm hơn 2.000 tỷ đồng, tương đương giảm 42% so với đầu năm.

Cơ cấu nợ đáng chú ý là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 795 tỷ đồng, tăng 9%; trong đó có 490 tỷ đồng là của khách mua bất động sản, giảm 6%.

Nợ vay của HQC rất ít, chỉ 13 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 đạt 4.358 tỷ đồng, tăng thêm 18 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó, lợi nhuận chưa phân phối là 48 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance