Dự án nghìn tỷ chậm triển khai của Tân Hoàng Minh: Chờ kết luận điều tra của Bộ Công an

UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời các cử tri quận Hai Bà Trưng về dự án Nam Đại Cồ Việt do Công ty Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư trên địa bàn quận.

Cụ thể, theo các cử tri quận Hai Bà Trưng, dự án Nam Đại Cồ Việt do Công ty Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư vẫn chưa được triển khai dù đã được phê duyệt từ rất lâu. Do đó, các cử tri đã đề nghị thành phố Hà Nội cần sớm có chủ trương chỉ đạo giải quyết đối với dự án này, đồng thời xem xét về giá đền bù quá thấp so với dự án thương mại và thời hạn của dự án.

Nhà đầu tư chậm ứng kinh phí GPMT

Về dự án này, UBND thành phố Hà Nội cho biết dự án được chấp thuận tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 6211/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nam Đại Cồ Việt làm chủ đầu tư. Công ty này được góp vốn thành lập bởi Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà cùng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh 

Dự án có diện tích là 21.204m2, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.345,7 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện đến quý IV/2020.

Về nguyên nhân chậm triển khai và công tác giải phóng mặt bằng, UBND thành phố cho biết dự án chậm tiến độ một phần do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong tổng số 21.204m2 đất dự án còn khoảng khoảng 15.053m2 (chiếm 71% diện tích) chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo UBND thành phố, nguyên nhân do không nhận được sự đồng thuận của người dân và nhà đầu tư chậm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng.

Thành phố cũng cho biết thêm dự án đã được quyết định thu hồi đất từ năm 2002 (Quyết định số 5016/QĐ- UBND ngày 19/7/2002 của UBND thành phố). Đến nay các quy định, chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã có nhiều thay đổi, trải qua Luật Đất đại các năm 1993, 2003, 2013.

Do vậy, năm 2017, UBND thành phố xem xét, đã cho phép tách 3 ô đất (I-B, VIII-A, VIII-B) ra khỏi phạm vi dự án để các hộ gia đình tự chỉnh trang nhà ở theo quy hoạch được duyệt (Quyết định số 6211/QĐ- UBND ngày 6/9/2017).

Ngoài ra, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án. Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện theo quy định (Văn bản số 03/STNMT- CCQLĐĐ ngày 4/1/2021).

"Chờ kết luận điều tra của Bộ Công an"

UBND thành phố cho biết năm 2020, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đã rà soát về quy hoạch của dự án. Thành phố đã chỉ đạo thực hiện tuân thủ quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử đã được phê duyệt (thực tế UBND thành phố đã xem xét có Quyết định số 2620/QĐ- UBND ngày 22/6/2020 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết).

Về công tác giải phóng mặt bằng, thành phố cho biết giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là giã đất cụ thể (quy định tại Mục đ, Khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013). Việc xác định giá đất cụ thể được thực hiện đúng theo quy định, quy trình của pháp luật, có sự tương đồng và đảm bảo mặt bằng chung của các dự án trên địa bàn thành phố theo từng thời điểm.

Riêng đối với dự án Nam Đại Cồ Việt, ngày 18/2/2019, UBND thành phố bạn hành Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng dải đất phía nam đường Đại Cồ Việt.

UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành 31 quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với 30 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức trên địa bàn phường Bách Khoa.

Về việc tiếp tục triển khai dự án, UBND thành phố cho biết tiến độ thực hiện dự án đã hết (quý IV/2020). Nhà đầu tư đã đề xuất điều chỉnh tiến độ dự án để tiếp tục triển khai tuy nhiên, UBND thành phố nhận được kiến nghị của một số công dân liên quan đến dự án.

Ngoài ra, dự án liên quan đến vụ án của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra. Do vậy, thành phố cho biết việc xem xét phương án xử lý đối với dự án cần được tiến hành thận trọng, chặt chẽ trên cơ sở kết luận của Cơ quan điều tra.

Anh Hùng

Theo VietnamFinance