Điểm danh những công ty chứng khoán bị xử phạt vì liên quan đến lô trái phiếu Tân Hoàng Minh

Liên quan đến sai phạm với 9 lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh vào thời điểm quý II/2022, nhiều công ty chứng khoán đã bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính. Đến thời điểm hiện tại đã có 3 công ty chứng khoán bị xử phạt bao gồm CTCP chứng khoán An Bình, CTCP chứng khoán Everest, CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.

Xử phạt Chứng khoán Everest 400 triệu đồng

Ngày 16/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán Everest (EVS) 250 triệu đồng. Lý do là công ty không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

UBCKNN quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán Everest
UBCKNN quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán Everest

Theo đó, CTCP Chứng khoán Everest là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cho CTCP Cung điện Mùa Đông thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu WTPCH2125003. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Tại mục III.B bản công bố thông tin của Cung điện Mùa Đông về việc đáp ứng các điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ghi nhận: “Cung điện Mùa Đông thực hiện thanh toán đủ cả gốc, lãi của trái phiếu đã phát hành”. Tuy nhiên, tại mục II.4 bản công bố thông tin của Cung điện Mùa Đông lại ghi: "Trong 3 năm trước đợt chào bán, Cung điện Mùa Đông đã phát hành 2 mã trái phiếu WTPCH2124001, WTPCH2124002 với tổng trị giá 450 tỷ đồng nhưng tính đến ngày 30/11/2021 chưa kết thúc các đợt phát hành này và chưa phát sinh nợ gốc, lãi trái phiếu". Như vậy, thông tin này không đảm bảo chính xác so với thông tin nêu tại mục II.4 bản CBTT.

Tại điểm 3.1 mục II bản công bố thông tin của Cung điện Mùa Đông đưa ra thông tin về các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong đó nêu một số dự án đã và sắp triển khai. Đối với dự án sắp triển khai là dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải, Chứng khoán Everest không có hồ sơ, tài liệu thể hiện vai trò của Cung điện Mùa Đông liên quan đến dự án này.

UBCKNN cũng phạt Chứng khoán Everest 150 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Căn cứ kết quả kiểm tra, Chứng khoán Everest báo cáo sai lệch đối với các nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ theo Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 25/2/2022 được ký giữa Chứng khoán Everest và Cung điện Mùa Đông, tính đến thời điểm ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, tổng giá trị trái phiếu WTPCH2125003 do Chứng khoán Everest chào bán thành công tính theo mệnh giá trái phiếu phát hành là 0 đồng. Tuy nhiên, Chứng khoán Everest đã báo cáo sai lệch về khối lượng trái phiếu chào bán thành công do Chứng khoán Everest làm đại lý phát hành và phương thức phát hành của trái phiếu Cung điện Mùa Đông.

Tại báo cáo số 210/2022/EVS ngày 15/4/2022 về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu (kỳ báo cáo quý I/2022) gửi HNX, Chứng khoán Everest báo cáo chi tiết về các số liệu về mã trái phiếu WTPCH2125003. Tuy nhiên, tại Báo cáo số 210/2022/EVS ngày 15/4/2022 của Everest gửi đoàn kiểm tra thì các số liệu nêu trên đều bằng 0.

Tại báo cáo số 207/2022/EVS ngày 15/4/2022 về cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu (kỳ báo cáo quý I/2022) gửi HNX, Everest báo cáo số lượng nhà đầu tư nắm giữ mã trái phiếu WTPCH2125003 là 2 nhà đầu tư tổ chức trong nước. Tuy nhiên, tại bản văn bản số 207/2022/EVS ngày 15/4/2022 của CTCK này báo cáo đoàn kiểm tra này thì số liệu này là 0.

Chứng khoán Everest bị buộc phải cải chính thông tin sai lệch.

Xử phạt Chứng khoán An Bình 310 triệu đồng

Tương tự, UBCKNN cũng xử phạt CTCP Chứng khoán An Bình (ABBS) 250 triệu do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

Chứng khoán An Bình là tổ chức tư vấn cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil (SOLEIL) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SOLCH2123001, giá trị 800 tỷ đồng.

UBCKNN quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán An Bình
UBCKNN quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán An Bình

Kiểm tra hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ của SOLEIL do công ty này cung cấp dịch vụ tư vấn cho thấy: Ngày 16/6/2021, hội đồng quản trị SOLEIL đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Tuy nhiên, phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2011 đính kèm Nghị quyết số 1606/2021/NQ-SL lưu giữ tại thì chỉ gồm các trang đánh số 1,3,5,7,9,11 và 13. Nội dung nêu tại các trang này chưa thể hiện đầy đủ thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành.

Song song với đó, điểm 4 mục II bản CBTT nêu: “Từ khi thành lập đến nay, công ty chưa thực hiện phát hành trái phiếu và cũng không tồn đọng khoản nợ đến hạn nào chưa được thanh toán tại thời điểm chào bán Trái phiếu”. Tuy nhiên, tại mục V.10 thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020 của SOLEIL phần “Vay và nợ thuê tài chính” thể hiện giá trị “trái phiếu”. Số dư đầu năm là 699,066 tỷ đồng, trong năm có biến động tăng 933,333 tỷ đồng và biến động giảm 700 tỷ đồng. Số dư cuối năm bằng 0.

Ngoài ra, Chứng khoán An Bình còn bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Xử phạt Chứng khoán KIS 335 triệu đồng

Ngày 14/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với tổng mức xử phạt 335 triệu đồng.

UBCKNN quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán KIS
UBCKNN quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán KIS

Cụ thể, KIS bị phạt tiền 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

Được biết, công ty này là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 3 đợt chào bán của CTCP Cung điện Mùa Đông bao gồm: đợt 1 chào bán 254 tỷ đồng, đợt 2 chào bán 196 tỷ đồng, cùng vào tháng 11/2021 và đợt 3 chào bán 1.900 tỷ đồng tháng 3/2022.

Tuy nhiên, phía KIS chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ. Xem chi tiết

Bên cạnh đó, KIS Việt Nam còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật đối với  các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý 4/2021, năm 2021, quý 1/2022; Báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu năm 2021; báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Quý I/2021, quý 2/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành Quý I/2021, quý 2/2021, năm 2021;

Ngoài ra, công ty chứng khoán này cũng không báo cáo HNX đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý 2 - 3/2021; báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý 3/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành quý 4/2021).

 

Trước đó, vào ngày 3-4-2022, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã công bố quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7-2021 đến 3-2022 của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Soleil (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty này đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ, thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu để huy động vốn với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống