Dự chi hơn 3.700 tỷ đồng đầu tư 3 dự án giao thông ở Vĩnh Long

Theo Bộ Giao thông Vận tải, 3 dự án đó là dự án cầu Mỹ Thuận 2; dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; dự án mở rộng QL1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ.

 

Dự chi hơn 3.700 tỷ đồng đầu tư 3 dự án giao thông ở Vĩnh Long - Ảnh 1

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản tỉnh Vĩnh Long về kiến nghị nâng cấp, sửa chữa QL54 đoạn đi qua tỉnh này.

Cụ thể, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, QL54 có chiều dài gần 150 km, điểm đầu tại Vàm Cống (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), điểm cuối tại điểm giao với QL53, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Hiện tuyến đã được đầu tư cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe. Riêng đoạn qua tỉnh Vĩnh Long còn gần 45 km và qua tỉnh Trà Vinh còn khoảng 14 km mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ đã chỉ đạo Cục Đường bộ VN duy tu thường xuyên cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ đi lại của nhân dân và đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến bị hư hỏng, xuống cấp với tổng kinh phí hơn 90 tỷ đồng từ nguồn vốn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ.

Ban QLDA 7 cũng được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL54 qua tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, nguồn lực phân bổ cho Bộ Giao thông Vận tải rất hạn hẹp và cần ưu tiên bố trí cho các dự án động lực, quan trọng quốc gia như dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành các dự án đang bị dừng dãn tiến độ, trả nợ vốn ứng trước, trả nợ các dự án BT.

Giai đoạn 2021 - 2025, Bộ  được phân bổ tổng số hơn 304.000 tỷ đồng, số vốn này phải ưu tiên bố trí khoảng 147.000 tỷ đồng để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng thuộc nghĩa vụ của ngân sách nhà nước.

Chỉ còn 157.000 tỷ đồng để triển khai các dự án mới, trong đó tập trung bố trí khoảng 117.500 tỷ đồng cho 18 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới và khoảng 39.500 tỷ đồng cho một số ít các dự án động lực, cấp bách hoặc để xử lý các điểm nghẽn thuộc năm chuyên ngành giao thông trong cả 5 năm trên 63 tỉnh, thành phố.

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ đã cân đối hơn 3.700 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 3 dự án trên địa bàn tỉnh. Do khó khăn trong cân đối nguồn lực nên chưa thể bố trí được nguồn vốn để thực hiện việc cải tạo, nâng cấp QL54.

Các dự án là dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu hơn 1.300 tỷ đồng; dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khoảng hơn 1.900 tỷ đồng; dự án mở rộng QL1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ khoảng 462 tỷ đồng.

Để chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ, tài liệu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư khi cân đối được nguồn lực, Bộ đang hoàn chỉnh các thủ tục tiếp tục giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án 7 triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống