EVN nói gì về khoản lỗ trên 16.586 tỉ đồng trong 6 tháng?

Do giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện như than, dầu, khí tăng đột biến từ đầu năm đến nay làm chi phí sản xuất điện của EVN tăng rất cao, gây khó khăn cho tình hình tài chính.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, ghi nhận hết quý 2/2022, tập đoàn này có tổng tài sản là trên 673.157 tỉ đồng, giảm hơn 32.200 tỉ đồng so với đầu năm 2022.

Trong 6 tháng EVN lỗ trên 16.586 tỉ đồng là do yếu tố khách quan tác động.  
Trong 6 tháng EVN lỗ trên 16.586 tỉ đồng là do yếu tố khách quan tác động.  

Nợ phải trả là 442.477 tỉ đồng, gồm nợ ngắn hạn là 152.197 tỉ đồng và nợ dài hạn là 290.279 tỉ đồng, đều giảm so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của tập đoàn là trên 230.679 tỉ đồng, giảm 17.231 tỉ đồng so với đầu năm.

Trong khi đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 là 221.231 tỉ đồng, tăng so với mức doanh thu cùng kỳ năm 2021 là 211.631 tỉ đồng.

Mặc dù doanh thu tăng nhưng do giá vốn bán hàng tăng mạnh, lên tới 225.448 tỉ đồng, khiến cho lợi nhuận gộp của EVN lỗ hơn 4.200 tỉ đồng.

Như vậy, kết quả hoạt động kinh doanh nếu trừ đi chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, EVN ghi nhận lỗ 12.767 tỉ đồng và lỗ sau thuế là 16.586 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính của công ty mẹ cũng ghi nhận doanh thu 189.194 tỉ đồng, trong đó lỗ gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 13.398 tỉ đồng và lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh là sau thuế là 22.215 tỉ đồng.

Báo cáo mới nhất của EVN về tình hình hoạt động trong 8 tháng đầu năm, tập đoàn này cho biết sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống trong 8 tháng đạt 181,92 tỉ kWh, tăng 5% so với cùng kỳ 2021.

Trong đó nguồn điện được huy động trên toàn hệ thống là thủy điện, đạt 63,25 tỉ kWh, chiếm 34,8%; nguồn nhiệt điện than đạt 71,67 tỉ kWh, chiếm 39,4%; tua bin khí đạt 19,67 tỉ kWh, chiếm 10,8%. Nguồn điện từ năng lượng tái tạo đạt 24,95 tỉ kWh, chiếm 13,7% (trong đó điện mặt trời đạt 18,82 tỉ kWh, điện gió đạt 5,84 tỉ kWh...). Điện nhập khẩu đạt 1,91 tỉ kWh, chiếm 1%.

Đức Nguyễn

Theo Chất lượng và Cuộc sống