Fecon (FCN): Lợi nhuận giảm hơn 97%, dòng tiền tiếp tục âm trăm tỷ quý thứ hai liên tiếp

Công ty Cổ phần Fecon (Mã CK: FCN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với nhiều thông tin đáng chú ý. Trong đó, nổi bật là lợi nhuận của FCN giảm tới hơn 97% so với cùng kỳ, trong khi đó dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm hàng trăm tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 được FCN công bố cho thấy, trong quý III, doanh thu thuần của FCN đạt 664 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước và giảm 36% so với quý II/2022. Tuy nhiên, so với cùng kỳ giá vốn bán hàng giảm khoảng 213 tỷ đồng. Theo đó lợi nhuận gộp trong kỳ của FCN đạt 102 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ và giảm nhẹ so với quý II trước đó.

Trong kỳ, chi phí tài chính của FCN tăng mạnh 50,8% so với cùng kỳ lên 55,8 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay. Với việc chi phí lãi vay tăng đã kéo lợi nhuận thuần từ kinh doanh giảm 78,7% so với cùng kỳ về mức 4,9 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4,8 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế trong kỳ của Fecon giảm mạnh chỉ còn 749 triệu đồng, tức giảm hơn 96% so với cùng kỳ và giảm 90% so với quý II trước đó.

Nguồn: BCTC Hợp nhất quý III/2022 của Fecon.  
Nguồn: BCTC Hợp nhất quý III/2022 của Fecon.  

Lũy kế 9 tháng, FCN ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.205 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 97,1% so với cùng kỳ chỉ còn 2 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của FCN đạt 7.528 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho, lần lượt đạt 37,8% (2.852 tỷ đồng) và 23% (1.735 tỷ đồng)

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết quý III/2022 là 4.127 tỷ đồng, giảm 9,5% so với đầu năm. Nợ vay có mức tăng nhẹ lên 2.671 tỷ đồng; trong đó vay ngắn hạn 1.411 tỷ đồng, tăng 5,9%, vay dài hạn 1.259 tỷ đồng, tăng 10,3% so với thời điểm đầu năm.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo của FCN đó là tính đến ngày 30/9/2022 dòng tiền kinh doanh của công ty tiếp tục âm 162 tỷ đồng, tăng khoảng 27 tỷ đồng so với cùng kỳ trong khi quý II cũng âm 153 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền đầu tư cũng âm 423 tỷ đồng, tăng khoảng 588 tỷ đồng so với cùng kỳ do khoản tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác.

Dòng tiền đầu tư và kinh doanh của FCN đều âm trăm tỷ đồng tính đến thời điểm ngày 30/9/2022.  
Dòng tiền đầu tư và kinh doanh của FCN đều âm trăm tỷ đồng tính đến thời điểm ngày 30/9/2022.  

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FCN của Fecon ghi nhận đà giảm mạnh hơn 72% kể từ thời điểm lập đỉnh vào đầu năm 2022. Cụ thể, kết phiên giao dịch ngày 2/11/2022 cổ phiếu FCN giao dịch ở mức 9.900 đồng/ cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu tính đến kết phiên giao dịch ngày 2/11/2022.
Diễn biến cổ phiếu tính đến kết phiên giao dịch ngày 2/11/2022.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống