Giải ngân vốn đầu tư công 2022: Tiến độ chậm, kết quả hạn chế

"Đây là thực trạng cần nhận diện nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh bởi lượng vốn dành cho đầu tư công cũng như khối lượng công việc cần hoàn thành trong năm 2022 là rất lớn", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói.

Mới có 4 bộ và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 20%

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 2048/QĐ-TTg và 97/QĐ-TTg ngày 6/12/2021 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gần 518.106 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I/2022, cả nước mới giải ngân được 11,88% kế hoạch. Còn 29 bộ, cơ quan chưa giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022. Bên cạnh đó, 46/51 bộ, cơ quan TW và 27/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình cả nước.

Hiện mới có 4 bộ và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 20%, trong đó một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt mức cao như: Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (47,24%), Bộ Quốc phòng (29,14%) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (32,09%), Bộ Xây dựng (25,15%), Hưng Yên (28,12%), Thái Bình (33,92%), Lai Châu (28,5%), Quảng Ninh (25,86%)…

Giải ngân vốn đầu tư công 2022: Tiến độ chậm, kết quả hạn chế - Ảnh 1

Giải ngân vốn đầu tư công 2022 còn chậm và kết quả hạn chế.

Tính đến hết ngày 30/3, tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết định giao chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân trong năm 2022 là hơn 466 nghìn tỷ đồng, đạt 90% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (gần 518.106 tỷ đồng).

Nhiều bộ, cơ quan và địa phương có số vốn chưa phân bổ còn lại cao như: Liên minh hợp tác xã (98,1%), Thanh tra Chính phủ (84,9%), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (84,4%), Đà Nẵng (91%)...

Đáng chú ý, còn 13/51 bộ, cơ quan trung ương và 21/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 với số vốn là gần 52 nghìn tỷ đồng (khoảng 10% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Nguyên nhân chủ yếu là do một số bộ, cơ quan và địa phương đang hoàn thiện thủ tục đầu tư (quyết định đầu tư) cho các dự án vừa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025.

Trách nhiệm của các chủ đầu tư, một số bộ, cơ quan và địa phương chưa thật sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chưa kịp thời ban hành các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong thực tế, cùng một cơ chế, chính sách, có bộ, địa phương giải ngân tốt, nhưng có bộ, địa phương giải ngân rất thấp.

Cùng với đó là một số dự án khởi công mới đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đấu thầu, thương thảo hợp đồng.

Thực trạng giá nguyên, vật liệu xây dựng vẫn đứng ở mức cao, nằm ngoài dự đoán ban đầu cũng là yếu tố bất lợi, khiến nhiều nhà thầu rơi vào cảnh lúng túng, khó có thể dồn lực bứt phá vì chi phí đầu vào tăng cao…

Có biện pháp xử lý phù hợp

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiến nghị biểu dương 4 cơ quan trung ương và 5 địa phương đã phân bổ 100% kế hoạch, đồng thời có tỷ lệ giải ngân 3 tháng đầu năm đạt mức cao hơn 25%.

Đồng thời phê bình 13/51 bộ, cơ quan trung ương và 21/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch năm 2022 được giao và 29 bộ, cơ quan trung ương đến nay chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2022.

Giải ngân vốn đầu tư công 2022: Tiến độ chậm, kết quả hạn chế - Ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

“Các bộ, địa phương này cần nghiêm túc tự kiểm điểm, chỉ ra hạn chế, bất cập, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn, xem xét các tổ chức, cá nhân còn trì trệ có biện pháp xử lý phù hợp”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Cụ thể, người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương phải coi việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022. Đồng thời có các giải pháp quyết liệt ngay để triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; rà soát, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Lãnh đạo các bộ ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chậm giải ngân, gây lãng phí.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nhanh chóng rà soát, điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn để chủ động, tranh thủ thời gian.

Hà Anh

Hà Anh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam