Hà Nội đấu giá đất còn chậm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hà Nội thu khoảng 3.106 tỷ đồng tiền đấu giá quyền sử dụng đất, đạt gần 25% so với kế hoạch (12.450 tỷ đồng). Trong đó, số thu từ năm 2021 chuyển sang là 1.991 tỷ đồng và thu năm 2022 là 1.115 tỷ đồng.

Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cho biết, các Cty tư vấn thẩm định giá đều e ngại hoặc từ chối tham gia xác định giá đất (khởi điểm) vì sợ rủi ro liên quan đến pháp luật.

Sáng 6/7, phát biểu giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, có nhiều khó khăn khách quan, chủ quan khiến kết quả đấu giá đất còn chậm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.

Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội nêu, trong thời gian tới, các đơn vị có mức giá sàn cao hơn cũng phải đẩy mạnh quy trình đấu giá đất, nhất là 87 ha đất sạch đã đủ các điều kiện cần thiết. Khi đấu giá xong 87 ha này, chắc chắn tỷ lệ về số lượng, nguồn thu cho ngân sách sẽ tăng lên, hoàn thành chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm.

Ông Đông cho rằng, không nên e ngại việc uỷ quyền cho các quận, huyện xác định mức giá sàn đấu giá đất, bởi việc này mang lại hiệu quả tốt, thực hiện việc phân cấp, thực hiện nhanh hơn, đỡ phải thuê tư vấn, các địa phương chủ động hơn trong công việc.

"Cái chính là quản lý chặt chẽ việc tổ chức đấu thầu, đấu giá. Quản lý chặt từ việc bán hồ sơ phải công khai, không hạn chế. Thứ nữa là quy trình tổ chức đấu giá phải chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục, đúng số lượng người tham gia đấu giá. Càng nhiều người tham gia càng tốt, không hạn chế số lượng thì chắc chắn giá trúng là quyết định của thị trường", ông Đông nói.

6 tháng đầu năm chỉ thu được hơn 3100 tỷ đồng tiền đấu giá quyền sử dụng đất

Trong năm 2022, UBND Thành phố Hà Nội đã ra quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của 30 quận, huyện, thị xã gồm có 634 dự án (có mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất) với tổng diện tích hơn 1.561 ha làm căn cứ thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chuẩn bị quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 và các năm tiếp theo.

Trong số đó có 465 dự án đấu giá quyền sử dụng đất có quy mô diện tích dưới 2ha, với tổng diện tích khoảng 634,35 ha và 169 dự án có diện tích trên 2ha với tổng diện tích hơn 918ha, phải bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Nghị định 49/2021/NĐ-CP.

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và nhu cầu sử dụng đất của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn xác định ranh giới thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 72 dự án đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích khoảng 65ha.

Đồng thời trình UBND Thành phố ban hành 33 Quyết định giao đất với tổng diện tích hơn 24ha cho UBND các quận, huyện, thị xã để bổ sung quỹ đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

Đến nay, thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất được khoảng 3.106 tỷ đồng; trong đó, số thu từ năm 2021 chuyển sang là 1.991 tỷ đồng và thu năm 2022 là 1.115 tỷ đồng. (Ảnh minh họa).
Đến nay, thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất được khoảng 3.106 tỷ đồng; trong đó, số thu từ năm 2021 chuyển sang là 1.991 tỷ đồng và thu năm 2022 là 1.115 tỷ đồng. (Ảnh minh họa).

Như vây, nếu so với chỉ tiêu thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 của Hà Nội là 12.450 tỷ đồng, tỷ lệ này mới đạt 24,94% kế hoạch.

Cho đến thời điểm này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 11 hồ sơ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 3 hồ sơ đã trình Hội đồng thẩm định, 1 hồ sơ đã trình Hội đồng thẩm định và đang thực hiện rà soát căn cứ pháp lý. Có 2 hồ sơ đơn vị tư vấn đã phát hành chứng thư, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu rà soát nội dung theo quy định và 5 hồ sơ đã ký hợp đồng thuê tư vấn xác định giá.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ban hành chứng thư theo quy định. Báo cáo nhận xét, nhìn chung, tiến độ thực hiện chậm so với cùng kỳ năm 2021.

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn Thành phố có 143 dự án/khu đất với tổng diện tích khoảng 87,6ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đã được UBND Thành phố quyết định giao đất đang thực hiện thiết lập hồ sơ, chuẩn bị điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, liên quan đến công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…, trong 6 tháng đầu năm, căn cứ Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, lũy kế đến nay, Sở trình UBND Thành phố quyết định thu hồi đất (đối với trường hợp UBND Thành phố quyết định thu hồi), giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 108 khu đất với tổng diện tích 112,3ha.

Cũng trong 6 tháng qua, số tiền sử dụng đất thu được 6.264 tỷ đồng/20.000 tỷ đồng, đạt 31,32% và tiền thuê đất thu là 2.067 tỷ đồng/5.500 tỷ đồng, đạt 37,58%. Hiện thành phố tiếp tục xác định nghĩa vụ tài chính theo quyết định giao đất, cho thuê đất đối với 52 dự án, dự kiến thu được 11.434 tỷ đồng.

Về công tác giao đất dịch vụ, tổng hợp trên địa bàn Thành phố tính luỹ kế đến nay đã giao được 40.535 hộ/49.945 hộ đủ điều kiện, đạt 81,16% tương ứng với 397,7ha, còn lại 9.410 hộ (18,84%) tương ứng với 142,7 ha chưa được giao đất dịch vụ (trong đó, 6 tháng đầu năm 2022 giao được 399 hộ với diện tích 4,788ha, đạt 0,8%).

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và cuộc sống