Hà Nội xác định trách nhiệm từng dự án sử dụng đất chậm tiến độ

UBND TP Hà Nội sẽ thành lập tổ công tác liên ngành thành phố thực hiện làm việc với các UBND quận, huyện, thị xã để phân loại cụ thể từng dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng; xác định rõ trách nhiệm của từng Sở ngành thành phố và UBND các huyện trong việc thực hiện.

Theo Kế hoạch số 160/KH-UBND TP Hà Nội ngày 08/06, UBND TP Hà Nội yêu cầu công khai, minh bạch rõ quy trình, xác định cụ thể thời hạn, biện pháp giải quyết và xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai.

Hiện trên địa bàn TP Hà Nội còn có nhiều dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, kéo dài nhiều năm.  
Hiện trên địa bàn TP Hà Nội còn có nhiều dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, kéo dài nhiều năm.  

Đây được xem là hành động quyết liệt tiếp theo, nhằm xóa bỏ dứt điểm những “điểm đen” trong quản lý đất đai của UBND TP Hà Nội tại các quận, huyện, thị xã.

Trong đó, đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra thực hiện hậu kiểm ngay việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

Đối với các dự án chưa có kết luận thanh tra, kiểm tra cần tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với từng dự án theo đúng quy định của pháp luật

Trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý

Xác định rõ thời hạn giải quyết và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án thực hiện các thủ tục bạn đầu, dự án thực hiện thủ tục điều chỉnh; và có phương án, biện pháp xử lý dứt điểm.

Làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư trong việc chậm thực hiện để xử lý theo quy định.

Theo báo cáo, TP Hà Nội hiện có 379 dự án chậm triển khai đã có kết luận cụ thể, đề xuất xử lý, trong đó 30 dự án được kiến nghị thu hồi thì nay đã thu hồi 10 dự án; 35 dự án gia hạn tiến độ theo Luật đất đai; 77 dự án đã được chủ đầu tư tích cực khắc phục, đưa đất vào sử dụng. Với 63 dự án chậm GPMB, các dự án còn lại vướng một số nội dung, các chủ đầu tư đang tập trung hoàn tất thủ tục.

Văn Trì

Theo Chất lượng và Cuộc sống