Hai năm liên tiếp, SCID đặt mục tiêu lỗ hàng chục tỷ đồng

Năm nay, SCID đặt mục tiêu lỗ 45,3 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp, SCID đặt kế hoạch kinh doanh trong tình trạng thua lỗ.

 

Hai năm liên tiếp, SCID đặt mục tiêu lỗ hàng chục tỷ đồng - Ảnh 1

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đang sở hữu 96,09% vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng của SCID. Nhiều năm qua, hiệu quả kinh doanh của SCID rất kém khi lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đều thấp hơn 1.000 đồng/cổ phiếu.

SCID vừa công bố tài liệu tổ chức đại hội đồng thường niên 2023 tổ chức vào ngày 30/5 tại TP.HCM. Theo đó, trên báo cáo tài chính riêng lẻ, công ty đặt kế hoạch 110,2 tỷ đồng tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác) và lỗ trước thuế 45,3 tỷ đồng trong năm 2023.

Công ty cho biết, lỗ trước thuế 45,3 tỷ đồng trong năm 2023 là do hạch toán toàn bộ giá trị sổ sách còn lại chưa phân bổ hết của tòa nhà cũ 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM, tương đương 82,1 tỷ đồng vào chi phí trong năm 2023 để phá dỡ mặt bằng và triển khai xây dựng dự án văn phòng cho thuê. Công ty sẽ ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 36,8 tỷ đồng nếu không bao gồm hạch toán này.

Năm 2022, trên báo cáo tài chính riêng lẻ, công ty đặt kế hoạch 87,4 tỷ đồng tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác) và lỗ trước thuế 64,3 tỷ đồng. Lý do SCID đặt mục tiêu lỗ liên quan đến dự án 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tuy nhiên trong năm qua dự án này vẫn chưa thể triển khai thực hiện. Công ty cho biết, hiện nay dự án đã được thẩm định thiết kế cơ sở và đang thực hiện thủ tục xin thẩm duyệt thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, cũng như chuẩn bị xin giấy phép xây dựng. Dự kiến sẽ khởi công vào quý 3/2023.

Kết thúc năm 2022 trên báo cáo tài chính riêng lẻ, công ty ghi nhận doanh thu 99,7 tỷ đồng và 43,1 tỷ đồng lợi nhuận, giảm lần lượt 5,4% và 1,1% so với năm 2021. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, SCID tiếp tục không chia cổ tức kể từ 2018. Được biết, lợi nhuận tích lũy sau khi lập các quỹ từ năm 2018 của SCID còn 211 tỷ đồng nhưng công ty cho rằng cần tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại - dịch vụ lớn đang triển khai.

Đóng cửa ngày 29/5, cổ phiếu SID của SCID đạt 11.200 đồng/cổ phiếu, giảm 78,6% so với giá đỉnh 52.310 đồng/cổ phiếu được thiết lập trong năm 2017. Ở mức giá hiện nay, vốn hóa của SCID đạt 1.120 tỷ đồng.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống