Hải Phòng đề xuất điều chuyển vốn 2 dự án ODA do chậm giải ngân

Hai dự án ODA được đề xuất điều chuyển vốn là dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) và dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển TP. Hải Phòng (FMCR).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đây là 2 dự án theo mô hình dự án Ô (là chương trình, dự án trong đó có một cơ quan giữ vai trò chủ quản - chương trình, dự án, thực hiện chức năng điều phối chung và các cơ quan chủ quản khác tham gia quản lý, thực hiện và thụ hưởng các dự án thành phần thuộc chương trình, dự án). Hai dự án này đều có tỷ lệ vay lại là 50%.

Theo cơ chế giải ngân các dự án Ô, phải đảm bảo giải ngân 1 đồng vốn ODA cấp phát tương ứng 1 đồng vốn ODA vay lại. Tuy nhiên, thực tế kế hoạch đầu tư công năm 2022 giao cho Hải Phòng có sự không cân bằng khi kế hoạch vốn ODA cấp phát là 179,162 tỷ đồng nhưng vốn ODA vay lại chỉ có 12,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, ở Dự án VILG, nhiều thủ tục phải xin ý kiến Ban Quản lý dự án (QLDA) VILG cấp Trung ương (TW) và Ngân hàng Thế giới (WB) trước khi triển khai, nhất là các hoạt động về đấu thầu kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị. Theo quy định của WB, việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị của Dự án được thực hiện theo hình thức thỏa thuận khung, Ban QLDA cấp TW đấu thầu lần 1, chọn ra danh sách ngắn các nhà thầu, Ban QLDA địa phương đấu thầu lần 2 chọn một đơn vị trong danh sách ngắn nêu trên.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 11/2021, Ban QLDA cấp TW mới đấu thầu lần 1 và hướng dẫn địa phương đấu thầu lần 2, làm chậm tiến độ giải ngân, số vốn giải ngân năm 2021 phải chuyển sang năm 2022. Hiện nay, chủ đầu tư mới giải ngân được vốn kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022, chưa có khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn năm 2022. Ngoài ra, việc chậm giải ngân do quy định không đồng ý giải ngân từng hạng mục hoàn thành tại hiệp định ký kết với WB.

Đối với Dự án FMCR, khó khăn, vướng mắc nằm ở thời gian thẩm định và phê duyệt danh mục công trình có cấu phần xây dựng kéo dài. Quy trình rà soát, tổng hợp điều chỉnh dự án và đàm phán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) với WB mất nhiều thời gian.

Tháng 4/2022, UBND TP. Hải Phòng có văn bản về việc tham gia Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án FMCR, trong đó báo cáo Bộ NN&PTNT đồng ý về các nội dung điều chỉnh, gồm: thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 đến năm 2026; giảm quy mô thực hiện Dự án; giảm tổng mức đầu tư thực hiện Dự án từ 885,86 tỷ đồng xuống còn 322,3 tỷ đồng. Tới tháng 9/2022, Bộ NN&PTNT mới có Tờ trình số 5776/TTr-BNN-HTQT trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Để bảo đảm hiệu quả đầu tư, UBND TP. Hải Phòng đề xuất xem xét điều chỉnh giảm vốn ODA cấp phát năm 2022 của 2 dự án VILG và FMCR là 54,284 tỷ đồng; đồng thời giảm vốn nước ngoài cấp phát năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 từ 24,489 tỷ đồng xuống 6 tỷ đồng (giảm 18,489 tỷ đồng).

Đồng thời báo cáo Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính cho phép điều chuyển 71,045 tỷ đồng vốn ODA cấp phát trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng - giai đoạn 1 (sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc) sang dự án Nâng cấp Nhà máy Nước An Dương.

Cùng với đó, điều chuyển 51,529 tỷ đồng từ vốn ODA cấp phát của 2 dự án FMCR và VILG để bổ sung vốn ODA cấp phát viện trợ không hoàn lại cho dự án Nâng cấp Nhà máy Nước An Dương. UBND TP. Hải Phòng khẳng định, việc bổ sung vốn cho dự án sẽ đảm bảo giải ngân ngay trong kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Quang Thân

Theo VietnamFinance