Hai thị xã giàu mạnh miền Nam được phê duyệt lên thành phố vào 1/5/2024

Hai thị xã này đã được thông qua quy hoạch nâng cấp lên thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành các Nghị quyết số 1012/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương và Nghị quyết số 1013/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Hai Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2024.

Thành phố Bến Cát 

Trung tâm của thị xã Bến Cát
Trung tâm của thị xã Bến Cát

Bến Cát là một thị xã thuộc tỉnh Bình Dương, nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, trung tâm thị xã cách Thành phố Thủ Dầu Một 20km, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50km2. Thị xã Bến Cát nằm trên các trục giao thông quan trọng kết nối vùng như: Quốc lộ 13 và Mỹ Phước – Tân Vạn, đường Vành đai 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành.

Sau khi lên thành phố, thành phố Bến Cát (Bình Dương) bao gồm phường An Điền, phường An Tây và có diện tích tự nhiên là 234,35km2 và quy mô dân số là 364.578 người.

Để thành lập thành phố Bến Cát, thành lập phường An Điền trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 31,22km2 và quy mô dân số là 25.363 người của xã An Điền.

Phường An Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 44,01km2 và quy mô dân số là 41.917 người của xã An Tây. 

Sau khi thành lập, thành phố Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An. Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố; 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 39 xã, 47 phường và 5 thị trấn.

Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Bến Cát trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Như vậy, Bến Cát sẽ là thành phố thứ 5 thuộc tỉnh Bình Dương.

Thành phố Gò Công

Một thị xã Gò Công trù phú giàu mạnh
Một thị xã Gò Công trù phú giàu mạnh

Để thành lập thành phố Gò Công, toàn bộ diện tích tự nhiên là 1,36km2 và dân số là 10.228 người của của Phường 4 nhập vào Phường 1. Sau khi nhập, Phường 1 có diện tích tự nhiên là 1,81km2 và quy mô dân số là 19.589 người. 

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 1,09km2 và quy mô dân số là 9.992 người của phường 3 vào phường 2. Sau khi nhập, phường 2 có diện tích tự nhiên là 1,80 km2 và quy mô dân số là 19.500 người. 

Cùng với đó, thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công như phường Long Chánh toàn bộ diện tích tự nhiên là 7,87km2 và dân số là 8.596 người. Phường Long Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 6,59km2 và dân số là 10.380 người của xã Long Hòa. Phường Long Hưng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,51km2 và quy mô dân số là 11.201 người. Phường Long Thuận trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,45km2 và quy mô dân số là 11.538 người.

Sau khi sắp xếp, thành lập các phường và thành lập Tp.Gò Công, tỉnh Tiền Giang, Tp.Gò Công có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 5, Long Chánh, Long Hòa, Long Hưng, Long Thuận và 3 xã: Bình Đông, Bình Xuân, Tân Trung; thành phố Gò Công sẽ có diện tích tự nhiên là 101,69km2 và quy mô dân số là 151.937 người.

Tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 138 xã, 24 phường và 08 thị trấn.

Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Gò Công trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Gò Công trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Tỉnh Tiền Giang sẽ có 2 thành phố là Mỹ Tho và Gò Công. Với vị trí địa lý và hệ thống giao thông thuỷ bộ thuận tiện, thị xã Gò Công hứa hẹn sẽ ngày càng phát huy vị trí đô thị trung tâm phía Đông của tỉnh Tiền Giang.

Ngọc Trà

Theo Chất lượng và cuộc sống