HBC tuyên bố đã giải quyết vấn đề nội bộ, sẽ nộp BCTC kiểm toán chậm nhất vào 30/5

Ngày 10/4/2023 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã đưa cổ phiếu HBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vào diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Giải trình vấn đề này, HBC cho biết, trong thời gian vừa qua, công tác quản trị nội bộ của công ty đã phát sinh một số vấn đề. Ban điều hành cùng toàn thể công nhân viên phải tập trung toàn lực để giải quyết các vấn đề trên. Điều này ảnh hưởng đến các hoạt động xuyên suốt của công ty, trong đó có việc hoàn thành báo cáo tài chính năm theo đúng thời hạn.

HBC cũng khẳng định, hiện nay các vấn đề về quản trị nội bộ của tập đoàn đã được giải quyết hoàn toàn, công ty đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn thành và công bố báo cáo tài chính, dự kiến chậm nhất là ngày 30/5/2023.

Công ty cũng cam kết trong năm 2024 sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về việc công bố báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng thời hạn.

Về tình hình kinh doanh, HBC đã có quý I/2023 khá tồi tệ khi doanh thu giảm mạnh và chịu lỗ sau thuế hơn 400 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ đậm thứ hai liên tiếp. Bên cạnh đó, sự sụt giảm mạnh của vốn chủ sở hữu cùng khiến hệ số nợ/vốn chủ tiếp tục tăng lên, vượt qua ngưỡng 6 lần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý I/2023, doanh thu thuần của HBC đạt 1.194 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Do kinh doanh dưới giá vốn, HBC lỗ gộp 202 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp 197 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính rất mỏng, chỉ 2,5 tỷ đồng, giảm tới 95%. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng 45%, đạt 137 tỷ đồng. Chi phí bán hàng không đổi với 7 tỷ đồng, chỉ có chi phí quản lý giảm 29%, còn 99 tỷ đồng.

Kết quả, HBC báo lỗ trước thuế 442 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 18 tỷ đồng. Mức lỗ sau thuế là 445 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 10 tỷ đồng.

Đây là quý lỗ đậm thứ hai liên tiếp của HBC. Trước đó, quý IV/2022 công ty lỗ sau thuế 1.201 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của HBC đạt 15.696 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm tới 58% còn 208 tỷ đồng.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance