Hòa Phát bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Tập đoàn Hòa Phát vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với số tiền 112,5 triệu đồng.

Ngày 26/6/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), địa chỉ tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Tập đoàn Hòa Phát bị xử phạt 112,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Đến thời điểm tháng 5/2024, Công ty có 09 thành viên Hội đồng quản trị nhưng chỉ có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.                                                       

Trước đó, ngày 9/5, để tăng nguồn vốn chủ sở hữu, Tập đoàn Hòa Phát thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Tập đoàn Hòa Phát sẽ phát hành 581 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 5.815 tỷ đồng, lên 63.963 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần hơn 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 2.600 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2.888 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2023, và lợi nhuận sau thuế đạt 2.869 tỷ đồng.

Thanh Quang

Theo Tài chính doanh nghiệp