Hoạt động tài chính ‘cứu nguy’ cho Tổng công ty Sông Đà

Trong quý I/2024, lợi nhuận gộp của Tổng công ty Sông Đà - CTCP (UPCoM: SJG) không đủ để trang trải cho chi phí hoạt động. Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính, song khoản thu này không được SJG thuyết minh chi tiết.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của SJG, quý I/2024, doanh thu thuần đạt 1.037 tỷ đồng, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy nguyên nhân của sự suy giảm là mảng sản xuất công nghiệp giảm 14%, chỉ đạt 322 tỷ đồng. Trong khi đó, các mảng còn lại đều có tăng trưởng, cụ thể: mảng bán vật tư, hàng hóa đạt 90 tỷ đồng, tăng 28%; mảng xây lắp đạt 606 tỷ đồng, tăng 3%; mảng kinh doanh khác đạt 19 tỷ đồng, tăng 39%.

Do không quản trị giá vốn tốt, lợi nhuận gộp giảm mạnh hơn doanh thu, giảm 7,6%, đạt 206 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 19,8%.

Trong quý, chi phí tài chính tăng 15%, đạt 176 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 7%, đạt 77 tỷ đồng. Công ty cũng gánh thêm 2 tỷ đồng lỗ khác. 

Phải nhờ tới doanh thu từ hoạt động tài chính, đạt 92 tỷ đồng, tăng 2%, SJG mới có thể kết thúc quý I/2024 với khoản lãi trước thuế 42 tỷ đồng và lãi sau thuế 28 tỷ đồng, lần lượt giảm 53% và giảm 62% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, SJG dự kiến đặt kế hoạch doanh thu 6.600 tỷ đồng, lãi trước thuế 650 tỷ đồng. Như vậy, kết quý I/2024, công ty đã hoàn thành 15,7% mục tiêu doanh thu và 6,4% mục tiêu lợi nhuận.

Hoạt động tài chính ‘cứu nguy’ cho Tổng công ty Sông Đà - Ảnh 1

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của SJG đạt 22.678 tỷ đồng, giảm 0,2% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản nổi bật với việc quỹ tiền có quy mô rất lớn, đạt 3.355 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm; trong đó: tiền và tương đương tiền đạt 1.573 tỷ đồng, tăng 1,6%; tiền gửi có kỳ hạn đạt 1.782 tỷ đồng, tăng 0,6%.

Hàng tồn kho cũng tăng 5% so với đầu năm, đạt 1.952 tỷ đồng, chiếm 8,6% tài sản. Trong khi đó, các khoản phải thu giảm 1,6% so với đầu năm, đạt 6.553 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 2.099 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 13.517 tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 7.278 tỷ đồng, giảm 0,9%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 9.161 tỷ đồng, tăng 1,4% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,47 lần.

Trong quý, dòng tiền kinh doanh của SJG dương 242 tỷ đồng, nhờ giảm các khoản phải thu, tăng các khoản phải trả. Điểm đáng chú ý là công ty đã trả tới 157 tỷ đồng lãi vay, cao hơn cùng kỳ 63%. 

Quy mô dòng tiền vay/trả trong quý I cũng giảm mạnh, chỉ 108 tỷ đồng/221 tỷ đồng, giảm 75% và 54% so với cùng kỳ năm trước.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance