Tình hình tài chính của Tổng công ty Sông Đà (SJG) Quý 3 năm 2022

Tổng công ty Sông Đà - CTCP (Mã: SJG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với khối nợ vay ở mức 8.942 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2022, SJG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.538 tỷ đồng giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động sản xuất công nghiệp mang lại 848 tỷ đồng doanh thu, chiếm 55%; sau đó là hoạt động xây dựng mang lại 614 tỷ đồng, chiếm khoảng 40%. Bán vật tư hàng hóa đóng góp 42,5 tỷ đồng doanh thu, chiếm 3%. Còn lại doanh thu là từ các hoạt động kinh doanh khác.

Giá vốn hàng bán của công ty ghi nhận giảm 13% so với cùng kỳ đã giúp lợi nhuận gộp của tổng công ty tăng 11,3%.

 Nguồn: BCTC SJG.
 Nguồn: BCTC SJG.

Doanh thu tài chính là một điểm sáng khi ghi nhận tăng gấp 3 lần cùng kỳ lên 86 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phi tài chính (chủ yếu là lãi vay) giảm 17% còn 202 tỷ đồng. Giá vốn cùng chi phí tài chính đồng loạt giảm là yếu tố chính giúp lợi nhuận sau thuế trong quý III của SJG tăng gấp gần 2 lần cùng kỳ lên 304,7 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 4.088 tỷ đồng doanh thu giảm 10%, lợi nhuận sau thuế là 1.548 tỷ đồng tăng 502% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, SJG đặt mục tiêu 6.500 tỷ đồng doanh thu, 385 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau ba quý, doanh nghiệp hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu, gấp 4 lần kế hoạch lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, cuối quý III, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 25.488 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 4.304 tỷ đồng, tăng 3.776 tỷ so với đầu năm.

Tại ngày 30/9, hàng tồn kho của doanh nghiệp là 2.495 tỷ đồng tăng 7% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang và nguyên vật liệu.

 Nguồn: Thuyết minh BCTC của SJG.
 Nguồn: Thuyết minh BCTC của SJG.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của SJG tại ngày 30/9 là 8.943 tỷ đồng, chiếm 35% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay chủ yếu từ ngân hàng và có 350 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vay thêm 1.754 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 3.034 tỷ. Chi phí lãi vay ba quý là 472 tỷ đồng.

Cuối quý III, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 8.810 tỷ đồng, bao gồm 2.063 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 

Tổng công ty Sông Đà tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước thành lập từ năm 1961. Năm 2018, công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần và đổi tên thành Tổng công ty Sông Đà – CTCP.  

Thoái vốn tại Sudico 

Trong 6 tháng đầu năm nay, SJG ghi nhận giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Sudico (SJS) từ 36,65% về còn 0% sau khi đấu giá thành công toàn bộ 41,7 triệu cổ phiếu SJS.

Cụ thể, ngày 19/4, SJG đã bán thành công với mỗi cổ phiếu đạt 102.000 đồng, tăng 100 đồng so với giá khởi điểm SJG đưa ra. Sau khi hoàn tất, SJG thu về tương đương 4.258 tỷ đồng, cao hơn 3.386 tỷ đồng so với thời điểm mua vào. Số tiền này so với doanh thu tài chính của SJG gần như tương đương.

Ngược lại, CTCP Thương mại dịch vụ Đầu tư An Phát lại mua vào 41,7 triệu cổ phiếu SJS để nâng sở hữu từ 0% lên 36,65% vốn điều lệ.

Theo đó, doanh nghiệp này được Sông Đà Sudico ghi nhận là cổ đông lớn trong bản báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm. Báo cáo ghi rõ, SJG thoái vốn nhà nước, còn công ty An Phát nhận chuyển nhượng theo phương thức đấu giá. Tỷ lệ sở hữu của An Phát tương đương với tỷ lệ SJG thoái vốn.

Được biết, CTCP Thương mại Dịch vụ Đầu tư An Phát là một doanh nghiệp thành lập năm 2016 có trụ sở tại tầng 3, Tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT của An Phát là ông Phạm Thành Huy (sinh năm 1977) hiện đang là người đại diện theo pháp luật của CTCP Mặt trời Sông Hồng - doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tình hình tài chính của Tổng công ty Sông Đà (SJG) Quý 3 năm 2022 - Ảnh 1

Trong quý III/2022, Sudico ghi nhận doanh thu đạt 130,6 tỷ đồng, giảm 29,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2,84 tỷ đồng, giảm 85,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 48,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 23,6 tỷ đồng về 25,43 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 57,1%, tương ứng giảm 1,4 tỷ đồng về 1,05 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 60,2%, tương ứng giảm 13,29 tỷ đồng về 8,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy có thể thấy, sau khi “đổi chủ” ”, lợi nhuận sau thuế quý 3 của Sudico vẫn tiếp tục "bốc hơi".  Lũy kế 9 tháng đầu năm của Sudico ghi nhận doanh thu đạt 368,03 tỷ đồng, giảm 30,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 22,85 tỷ đồng, giảm 65,6% so với cùng kỳ năm trước. Được biết năm 2022, Sudico đã đặt kế hoạch doanh thu 1.181 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 264 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 48,14 tỷ đồng, Công ty mới chỉ hoàn thành 18,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 của SJS tiếp tục 'bốc hơi' .
Lợi nhuận sau thuế quý 3 của SJS tiếp tục 'bốc hơi' .

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, Sudico ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 582,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 188,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 47,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 354,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính riêng trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Sudico giảm 2,3% so với đầu năm về 6.784,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 3.664,1 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 2.288,5 tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tồn kho chủ yếu 3.597,4 tỷ đồng Dự án Khu đô thị Nam An Khánh; Ngoài ra, tài sản dở dang dài hạn chủ yếu 1.230,8 tỷ đồng dự án Hòa Hải – Đà Nẵng, 538,9 tỷ đồng dự án Văn La –Văn Khê, 177,2 tỷ đồng dự án Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, 156,3 tỷ đồng dự án Tiến Xuân, 109 tỷ đồng dự án Khu đô thị Nam An Khánh mở rộng …

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 29,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 358 tỷ đồng lên 1.562 tỷ đồng và chiếm 23% tổng nguồn vốn.

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và Cuộc sống