HoREA kiến nghị gỡ khó cho trái phiếu doanh nghiệp thêm 1 năm

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị kéo dài các quy định của nghị định 08 thêm một năm bởi 2024 lại là năm cao điểm đáo hạn trái phiếu trong khi các quy định hỗ trợ trái phiếu doanh nghiệp chỉ kéo dài đến hết năm nay.

 

Ảnh minh họa. Internet.
Ảnh minh họa. Internet.

Ngày 2/10, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) có kiến nghị gửi Thủ tướng, bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan đến nghị định 08.

Cụ thể, HoREA cho rằng đây là giai đoạn cao điểm đáo hạn trái phiếu của cả năm 2023 với tổng trị giá lên đến 65.500 tỉ đồng (không tính các lô trái phiếu đã giãn, hoãn), trong đó có gần 80% là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản.

Sang năm 2024, trị giá trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ lên đến 329.500 tỉ đồng, đây là năm cao điểm nhất trong 3 năm gần đây (năm 2022 chỉ có 144.500 tỉ đồng, năm 2023 là 271.400 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn).

Đồng thời, để từng bước xây dựng hoàn thiện thị trường trái phiếu doanh nghiệp nước ta dần tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế như việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân hoặc phải có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì cần phải có thời gian và thông qua một quá trình chuyển đổi phù hợp.

Do đó, HoREA có văn bản đề nghị Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cho gia hạn việc áp dụng Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP thêm 12 tháng, đến hết ngày 31/12/2024.

Điều 3, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP quy định ngưng hiệu lực thi hành ba số nội dung tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023, bao gồm việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành, kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Theo Chất lượng và cuộc sống