HQC dự kiến chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu thay vì phát hành hoán đổi nợ

Địa ốc Hoàng Quân dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thay phương án chào bán 87,2 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ như tờ trình trước đó.

HQC đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 1.085 tỷ đồng và lãi sau thuế 165 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 39 lần kết quả 2021.  
HQC đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 1.085 tỷ đồng và lãi sau thuế 165 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 39 lần kết quả 2021.  

Công ty Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) vừa công bố tài liệp họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra ngày 18/6 tới, thay cho bộ tài liệu công bố trước đó.

Theo tài liệu mới, HĐQT trình phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu để thu về 1.000 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo HQC nhận định nền kinh tế năm 2022 đang trên đà quay lại quỹ đạo tăng trưởng. Gói chính sách tài khóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội 350 ngàn tỷ đồng sẽ được tập trung thực hiện trong năm 2022-2023. Trong đó, riêng chính sách tăng chi cho đầu tư, phát triển là 176 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2022 vẫn có nhiều thách thức do dịch Covid-19 vẫn còn tiếp diễn với nhiều chuyển biến khó lường.

Trong bối cảnh trên, HQC đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 1.085 tỷ đồng và lãi sau thuế 165 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 39 lần kết quả năm 2021.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2022, HQC ghi nhận doanh thu thuần đạt 77,7 tỷ đồng, giảm 12% so với mức 104,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của HQC đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 350% so với quý đầu năm ngoái, do giảm chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp và ghi nhận khoản thu nhập khác đột biến.

Đáng chú ý, tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của HQC đạt gần 9,5 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Các khoản mục như phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho biến động không quá lớn, chỉ tăng lần lượt 5% và 2%. Lượng tiền mặt tăng 23% nhưng chiếm tỷ trọng khá nhỏ.

Minh Vân

Theo Chất lượng và Cuộc sống