IDJ: Doanh thu bất động sản ‘rơi tự do’, quý III chỉ lãi sau thuế 21 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) đã trải qua quý III/2023 không mấy vui vẻ khi doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh.

IDJ: Doanh thu bất động sản ‘rơi tự do’, quý III chỉ lãi sau thuế 21 tỷ đồng
IDJ: Doanh thu bất động sản ‘rơi tự do’, quý III chỉ lãi sau thuế 21 tỷ đồng

Quý III//2023, doanh thu thuần hợp nhất của IDJ chỉ đạt 68 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu chuyển nhượng bất động sản sụt giảm (chỉ 46 tỷ đồng, giảm 90%). Đây cũng là quý có doanh thu thấp nhất trong 11 quý qua của IDJ.

Với doanh thu thấp, lợi nhuận gộp chỉ đạt 25 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ.

Trong quý, IDJ có thêm 13 tỷ đồng doanh thu tài chính (tăng 5 lần) và 7 tỷ đồng lợi nhuận khác. Công ty cũng tiết giảm 14% chi phí tài chính, 92% chi phí bán hàng và 63% chi phí quản lý 8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quý III/2023, lợi nhuận trước thuế vẫn chỉ đạt 27  tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 21 tỷ đồng, giảm 61%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của IDJ đạt 595 tỷ đồng, giảm 8%; lợi nhuận gộp 185 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng mạnh với mức tăng lần lượt 2,3 lần và 48%. Điều này đã ngăn cản IDJ có sự tăng trưởng về lợi nhuận, bất chấp công ty có thêm 37 tỷ đồng doanh thu tài chính, 20 tỷ đồng lợi nhuận khác cũng như tiết giảm 33% chi phí quản lý.

Kết 9 tháng, IDJ có lợi nhuận trước thuế 85 tỷ đồng, giảm 47%; lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của IDJ đạt 4.854 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 43% tài sản, đạt 2.091 tỷ đồng, giảm 0,8% so với đầu năm, trong đó khoảng 1/3 là hợp đồng hợp tác đầu tư.

Hàng tồn kho chiếm 38% tài sản, đạt 1.832 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: Apec Mandala Wyndham Mũi Né 1.372 tỷ đồng, Apec Diamond Park – Lạng Sơn 96 tỷ đồng, Mandala Grand Phú Yên 118 tỷ đồng…

Như vậy, tổng tỷ trọng các khoản phải thu và hàng tồn kho đạt tới 81% tài sản.

Nợ phải trả của IDJ tại ngày 30/9/2023 đạt 2.842 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước chiếm tới 74%, đạt 2.115 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm, tập trung chủ yếu tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Nợ vay có bước giảm 25%, chỉ còn 149 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu 2.012 tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 1,41 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của IDJ dương 87 tỷ đồng (cùng kỳ âm 736 tỷ đồng). Dòng tiền đi vaytăng 22% so với cùng kỳ, đạt 130 tỷ đồng trong khi dòng tiền trả nợ gốc vay gần như không đổi (đạt 180 tỷ đồng).

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 13 tỷ đồng, nâng tiền và tương đương tiền cuối quý III/2023 lên 232 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance