Khải Hoàn Land đặt mục tiêu kinh doanh ấn tượng trong năm 2022

(CL&CS) - Năm 2022, Khải Hoàn Land đặt kế hoạch doanh thu thuần tăng trưởng gần 130% và lợi nhuận sau thuế tăng 90% so với 2021.

Theo tài liệu báo cáo họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 công bố, HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land dự kiến doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 130% và 90% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 của Khải Hoàn Land. (Nguồn: Khải Hoàn Land).  
Chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 của Khải Hoàn Land. (Nguồn: Khải Hoàn Land).  

Mới đây, Khải Hoàn Land vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý I, theo đó, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu tăng 148,2% so với cùng kỳ lên 198,9 tỷ đồng do trong quý I, đơn vị thu về 108,5 tỷ đồng từ chuyển nhượng bất động sản, trong khi cùng kỳ không có khoản thu nhập này.

Giá vốn bán hàng cũng tăng mạnh từ 55,3 tỷ lên gần 154 tỷ nên biên lãi gộp giảm từ 31% còn 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp về bán hàng cũng tăng hơn 81%, tại thời điểm quý I/2022, lợi nhuận gộp đạt 44,9 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 72,92 tỷ đồng trong khi đó, cũng kỳ quý I chỉ đạt 14,86 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý I/2022 của Khải Hoàn Land (Nguồn BCTC KHG)  
Báo cáo tài chính quý I/2022 của Khải Hoàn Land (Nguồn BCTC KHG)  

Các chỉ số trong báo cáo đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Cụ thể, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng cao, quý I/2022 đạt 62,66 tỷ đồng trong khi cùng kỳ quý I/2021 chỉ đạt 7,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng đạt 19,58 tỷ đồng tăng 43,6% với các khoản phí lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng với mức lần lượt là 139,5% và 52,4%.

Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ghi nhận tăng cao gấp 6,8 lần so với cùng kỳ, đạt 49,57 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 30,9% về còn 22,6%.

Lý giải về mức tăng trưởng này, Khải Hoàn Land cho biết, các chỉ số đều tăng mạnh là do doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động môi giới bất động sản tăng mạnh, nhiều dự án được triển khai và tăng mạnh ở quy mô lớn.

Như vậy, so với mục tiêu kế hoạch đầu năm 2022, Khải Hoàn Land đã vượt chỉ tiêu so với quý I năm 2021, hoàn thành 6,3% kế hoạch năm nhưng còn cách khá xa mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng. Ban lãnh đạo Khải Hoàn Land cho biết, các dự án lớn đang được triển khai và điểm rơi lợi nhuận vào các quý còn lại của năm.

Tính tới thời điểm ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Khải Hoàn Land tăng 3% so với đầu năm lên 6.615 tỷ đồng. Về nguồn vốn, , tổng nợ vay tài chính tăng 50% lên 987,1 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn tăng 65,1% lên 191,8 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn tăng 46,8% lên 795,3 tỷ đồng.

Vào ngày 21/4 vừa qua, Công ty đã chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10:1 và cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 100:29. Đồng thời, phát hành thêm 6,4 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP). Như vậy, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 64 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2022, Khải Hoàn Land còn trình cổ đông 3 phương án tăng vốn trong năm thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán ra công chúng và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Khải Hoàn Land dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá phát hành không thấp hơn bình quân đóng cửa 20 phiên gần nhất ngày HĐQT phê duyệt phương án. Theo thị giá KHG ngày 5/5 ̣(chốt phiên ở mức 12.500 đồng/cổ phiếu), số tiền Khải Hoàn Land có thể thu về là 2.500 tỷ đồng.

Khải Hoàn Land cũng có kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng với tỉ lệ tối đa 62%. Tương đương việc công ty phát hành tối đa 400 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, Khải Hoàn Land sẽ thu về ít nhất 4.000 tỷ đồng để bổ sung vốn điều lệ.

Như vậy, nếu hoàn thành toàn bộ kế hoạch tăng vốn nói trên, vốn điều lệ của Khải Hoàn Land có thể vượt 10.000 tỷ đồng vào cuối năm nay, cao gấp 3 lần mức vốn điều lệ hiện tại.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống