Khải Hoàn Land: Lãi quý thấp nhất 10 kỳ, rút hồ sơ chào bán 180 triệu cổ phiếu

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) vừa thông qua việc rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Khải Hoàn Land (KHG): Vừa báo lãi quý thấp nhất 10 kỳ, bất ngờ rút hồ sơ chào bán 180 triệu cổ phiếu.
Khải Hoàn Land (KHG): Vừa báo lãi quý thấp nhất 10 kỳ, bất ngờ rút hồ sơ chào bán 180 triệu cổ phiếu.

Lý do rút hồ sơ được phía công ty là để điều chỉnh lại phương án chào bán cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường.

Theo phương án cũ, công ty dự kiến chào bán tối đã 180 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp, dự thu 1.800 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 - quý I/2024.

KHG cho biết, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.800 tỷ đồng, tương đương giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 33% so với mức giá mã KHG đang giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Về số lượng nhà đầu tư được tham gia đợt chào bán, KHG cho biết sẽ chào bán cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của KHG đạt 77 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước, thấp thứ hai kể từ đầu năm 2021 trở lại đây (chỉ cao hơn quý II/2023: 3 tỷ đồng).

Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu môi giới bất động sản sụt giảm tới 91%, chỉ đạt 19 tỷ đồng; trong khi đó doanh thu chuyển nhượng hợp dồng mua bán bất động sản không có cải thiện nào so với cùng kỳ.

Với doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận gộp cũng chỉ đạt 11 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng biên lợi nhuận gộp 14,52%.

Trong quý, KHG đã cố gắng tiết giảm các loại chi phí, song chừng đó là không đủ để cứu vãn lợi nhuận. Kết quý III/2023, KHG chỉ có lãi trước thuế 15 tỷ đồng, giảm 77%; lãi sau thuế 12 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có lợi nhuận sau thuế thấp nhất 10 quý qua, kể từ sau quý I/2021.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của KHG đạt 299 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng môi giới bất động sản giảm 92%, chỉ đạt 46 tỷ đồng; trong khi đó, mảng chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản tăng 52% đạt 326 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 14 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận gộp 4,68%.

Anh Phan

Theo VietnamFinance