Khu du lịch 368 triệu USD hoang tàn bên vịnh biển hàng đầu Việt Nam

Sau nhiều năm bị bỏ hoang, khu du lịch này đã biến trở thành bãi chăn thả dê của người dân địa phương.

 

Tiểu An

Theo VietnamFinance